«Αν τίθεται ζήτημα ιεραρχίας στο Λιμενικό Σώμα, το Υπουργείο Ναυτιλίας θα πρέπει να δίνει λύσεις»

 

Μίκα Ιατρίδη: «Αν τίθεται ζήτημα ιεραρχίας στο Λιμενικό Σώμα, το Υπουργείο Ναυτιλίας θα πρέπει να δίνει λύσεις».

Το ζήτημα της διατάραξης της ιεραρχίας στο Λιμενικό Σώμα – Ελληνική Ακτοφυλακή, που έχει τεθεί από στελέχη του Σώματος, έφερε με ερώτηση της στη Βουλή η Μίκα Ιατρίδη.

Στο κείμενο της ερώτησης της, η υπεύθυνη του Τομέα Ναυτιλίας των Ανεξάρτητων Ελλήνων αναφέρει ότι με διάταξη του ν.3922/2011, η οποία αφορούσε σε προαγωγή στελεχών με αναδρομική ισχύ έχει προκύψει ζήτημα ιεραρχίας στο Λιμενικό Σώμα.

Με δεδομένο ότι είναι σημαντικό τα ζητήματα ιεραρχίας να επιλύονται, ώστε το Λιμενικό Σώμα – Ελληνική Ακτοφυλακή να λειτουργεί απρόσκοπτα και να μη δημιουργείται αίσθημα αδικίας και προστριβές μεταξύ των στελεχών του, η βουλευτής Δωδεκανήσου ζητά από τον αρμόδιο Υπουργό να δώσει λύση, εξετάζοντας αντίστοιχες περιπτώσεις αναγνώρισης πραγματικής υπηρεσίας, όπως έγινε με την διάταξη του ν.3922.

Ακολουθεί το κείμενο της ερώτησης:

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τον Υπουργό Ναυτιλίας και Αιγαίου

Θέμα: «Διατάραξη ιεραρχίας στο Λιμενικό Σώμα – Ελληνική Ακτοφυλακή».

Σύμφωνα με ενημέρωση από στελέχη του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, έχει δημιουργηθεί ζήτημα σχετικά με τη διατάραξη της ιεραρχίας του Σώματος, ύστερα από την εφαρμογή του άρθρου 16, παρ. 19 του ν.3922/2011 και το οποίο αφορούσε την προαγωγή, αναδρομικά από το 2009, στελεχών με το βαθμό του Ανθυπασπιστή σε αυτόν του Σημαιοφόρου και τα οποία τώρα έχουν προαχθεί στο βαθμό του Ανθυποπλοιάρχου από το 2012. Η εφαρμογή του εν λόγω άρθρου έχει γίνει με την αιτιολογία ότι δεν διαταράσσεται η ιεραρχία και για λόγους ηθικής τάξης.

Παρόλα αυτά, φαίνεται ότι η ιεραρχία έχει διαταραχθεί όταν προάγονται στο βαθμό του Σημαιοφόρου Ανθυπασπιστές του επόμενου σχολείου Δοκίμων Υπαξιωματικών Λιμενικού Σώματος (ΔΥΛΣ), όταν εξομοιώνονται απόφοιτοι Λυκείου με απόφοιτους ΑΕΙ, ΑΤΕΙ και ΑΕΝ και όταν υφιστάμενοι τον Ιούνιο του 2011 γίνονται προϊστάμενοι τον Ιούλιο του 2011 και μάλιστα αναδρομικά από το 2009. Επειδή ζητήματα ιεραρχίας πρέπει να επιλύονται, ώστε το Λιμενικό Σώμα – Ελληνική Ακτοφυλακή να λειτουργεί απρόσκοπτα και να μη δημιουργείται αίσθημα αδικίας και προστριβές μεταξύ των στελεχών του.

Ερωτάται ο κ. Υπουργός

  1. Μελετάται η αναγνώριση στα 88, συνολικά, στελέχη του 33ου και του 34ου Σχολείου ΔΥΛΣ, των χρόνων που προβλέπονταν σαν προϋπόθεση για την εισαγωγή τους στη ΣΔΥΛΣ;

  2. Μελετάται η επαναφορά των υπόλοιπων 70 στελεχών του 33ου ΣΔΥΛΣ, οι οποίοι είναι εκτός οργανικών θέσεων, στην προ της εφαρμογής του ν.3922, αρχαιότητας τους σε σχέση με τα στελέχη του 32ου Σχολείου, με την αναγνώριση ως πραγματικής υπηρεσίας τα χρόνια της σχολής για την απόκτηση του πτυχίου, το οποίο ήταν τυπικό και ουσιαστικό προσόν για την κατάταξη τους;

Η Ερωτώσα Βουλευτής

Τσαμπίκα (Μίκα) Ιατρίδη

Pin It on Pinterest