Μετατρέπουν την Περιφέρεια Νότιου Αιγαίου σε… Α.Ε. και “τιμούν την ιστορία” με αναθέσεις ανακαίνισης αξίας 120.000ευρω για το ήδη ανακαινισμένο ιστορικό κτίριο του Ελληνικού Προξενείου;

Το ανακαινισμένο ιστορικό κτίριο του Ελληνικού Προξενείου στη Ρόδο όπου το 2017 φιλοξένησε  κοινές εκδηλώσεις του Ιδρύματος της Ελληνικής Βουλής και της Περιφέρειας Νότιου Αιγαίου (Π. Ν. Α.), διεκδικεί ένα “περίεργο” ρεκόρ από τους υπεύθυνους του “Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων( ΦΟΔΣΑ) Ν. Αιγαίου και του ” Αναπτυξιακού  Οργανισμού Κ2″ της Π.Ν.Α.:
Το ανακαίνισαν πάλι…. και μάλιστα τρεις (3) φορές….! Το αποδεικνύουν οι  δύο(2)  αποφάσεις του Διευθύνοντος Συμβούλου της “Κ2” κ. Ν. Μπόνη και μια (1) του Περιφερειάρχη Ν. Αιγαίου και Προέδρου της “Κ2” και του ΦΟΔΣΑ κ. Γ. Χατζημάρκου!

Σύμφωνα με αποφάσεις στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ :

α) )ΑΔΑ:9ΚΝ046ΜΧΞ4-1ΔΜ  στις 27.7.21
β) ΑΔΑ:ΩΔΑ546 ΜΧΞ4-63Ι  στις 10.9.21   και
γ) ΑΔΑ 60ΗΔ46ΜΜ40-ΞΒ4 +58.214, 42 στις 11. 10. 21

Τα ποσά είναι αντίστοιχα:
 29.545,78 + 19.673,09+58.214,42.
 Αν προσθέσουμε  και το Φ.Π.Α. το ποσό που διατέθηκε στην εταιρεία ΑΜCE της Ρόδου με νόμιμο εκπρόσωπο τον κ. Ανδρέα Κακλιο ξεπερνά τις 120.000€!

Με δεδομένα  ότι το κτίριο του Ελληνικού Προξενείου στη Ρόδο :

1) είχε ανακαινιστεί  και φιλοξένησε το 2017  με επιτυχία εκδηλώσεις.

2) η χρήση του προορίζονταν για “Μουσείο Ιστορίας της Δωδεκανησου” κάτι που έκρυψε στην εισήγηση της όταν έφερε προς ψήφιση  για την στέγαση  του ΦΟΔΣΑ και του “Αναπτυξιακού Οργανισμού  Κ2”  στο Περιφερειακο Συμβούλιο Ν. Αιγαίου, η Περιφερειακή Αρχή Νοτίου Αιγαίου!

Καλούμε δημόσια να απαντήσει ο κ. Χατζημάρκος και οι στενοί του συνεργάτες:

1) Μετατρέπουν την Περιφέρεια Νότιου Αιγαίου σε… Ανώνυμη Εταιρεία;

2) Γιατί ανακαίνισαν παλι το ίδιο και ήδη ανακαινισμένο ιστορικό κτίριο του Ελληνικού Προξενείου της Ρόδου;

3) Γιατί ανέθεσαν στην ίδια εταιρεία από δημόσιο χρήμα πάνω από 120.000€, με τρεις (3) ξεχωριστές αποφάσεις – για ίδιο ουσιαστικά σκοπό- από τον  ΦΟ.Δ.Σ.Α. και τον “Αναπτυξιακό Οργανισμό Κ2” της Π. Ν. Α. που στεγάζονται στο ίδιο κτίριο;

Ας απαντήσουν δημόσια και συγκεκριμένα!

Εμείς θυμίζουμε ότι το “πάρτυ των αναθέσεων” με δημόσιο χρήμα συνεχίζεται στην Περιφέρεια Νότιου Αιγαίου και τελικά φαίνεται ότι η  “ανάπτυξη”  οδεύει σε λίγους και εκλεκτούς της Περιφερειακής Αρχής Νοτίου Αιγαίου και “ο σεβασμός στην ιστορία”(κατά δήλωσή Χατζημάρκου)
πάει. … “Περίπατο”!

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΟΚΚΙΝΟΣ
-Επικεφαλής του Περιφερειακου Συνδυασμού ΠΝΟΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
-Περιφερειακος Σύμβουλος Π. Ε. Ρόδου
-Αντιπρόεδρος Εποπτικου Συμβουλίου ΕΝΠΕ

Pin It on Pinterest

Share This