Μεταθέσεις λιμενικών στα νησιά Ανατολικού Αιγαίου για την αντιμετώπιση της παράνομης μετανάστευσης

Με πρωτοβουλία του Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου, Μιλτιάδη Βαρβιτσιώτη, που στοχεύει στην αντιμετώπιση των μεγάλων και κατεπειγουσών αναγκών των παράνομων μεταναστευτικών ροών στα θαλάσσια σύνορα της χώρας εκδόθηκε πρόσκληση ενδιαφέροντος προς τα στελέχη του Λιμενικού Σώματος για την κάλυψη θέσεων σε λιμενικές αρχές νησιών του Ανατολικού Αιγαίου. Γνώμονας της πρωτοβουλίας του Υπουργού είναι η πλήρωση των υπαρχόντων κενών στο μέτωπο των θαλασσίων συνόρων της χώρας και η επαρκής στελέχωση των υπηρεσιών για την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση του φαινομένου της παράνομης μετανάστευσης.

Για τον σκοπό αυτό, όπως αναφέρεται στη σχετική εκδήλωση ενδιαφέροντος που εξέδωσε ο Υπουργός Ναυτιλίας, παρέχονται κίνητρα σε όσα στελέχη του λιμενικού επιθυμούν να μετατεθούν στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, αφού θεσπίζεται ως ανώτατο χρονικό όριο θητείας οι δεκαοκτώ (18) μήνες, μετά το πέρας των οποίων, το στέλεχος θα τοποθετείται εκ νέου στην υπηρεσία από την οποία μετακινήθηκε ή θα τοποθετείται σε άλλη υπηρεσία για την οποία θα έχει αναφερθεί εκ των προτέρων σχετική του επιθυμία, με την προϋπόθεση να υπάρχει αντίστοιχο κενό.

Επισυνάπτεται σχετικός πίνακας των λιμενικών αρχών και του απαιτούμενου προσωπικού:

ΛΙΜΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ – ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Α/Α

ΛΙΜΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

ΚΑΤΩΤΕΡΟΙ Α/Ξ

ΑΝΘ/ΣΤΕΣ Υ/Ξ ΕΚ ΔΥΛΣ

Λ/Φ ΣΥΝ. ΕΞΕΛ.

1.

ΜΕΓΙΣΤΗ

1

3

2.

ΨΑΡΑ

1

3.

ΛΕΙΨΟΙ

1

1

1

4.

ΑΓ. ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ

1

1

5.

ΔΙΑΦΑΝΙ

1

2

6.

ΝΙΣΥΡΟΣ

3

7.

ΤΗΛΟΣ

1

1

8.

ΣΥΜΗ

2

7

9.

ΕΥΔΗΛΟΣ

1

10.

ΣΙΓΡΙ

1

1

11.

ΦΟΥΡΝΟΙ

1

2

12.

ΛΕΡΟΣ

1

8

13.

ΣΑΜΟΣ

4

17

14.

ΚΑΛΥΜΝΟΣ

11

15.

ΚΩΣ

1

5

19

16.

ΧΙΟΣ

5

10

17.

9Η ΠΕΔΙΛΣ

2

5

7

18.

ΜΥΡΙΝΑ

3

7

19.

ΚΑΡΔΑΜΑΙΝΑ

1

1

20.

ΚΑΡΛΟΒΑΣΙ

1

21.

ΚΑΡΔΑΜΥΛΑ

1

1

22.

ΡΟΔΟΣ

2

8

20

23.

ΙΟΣ

2

4

24.

ΜΗΛΟΣ

3

2

25.

ΣΚΟΠΕΛΟΣ

1

4

26.

ΠΛΩΜΑΡΙ

3

27.

ΘΗΡΑ

2

28.

ΜΥΚΟΝΟ

2

   

ΣΥΝΟΛΟ

18

39

139

 

Pin It on Pinterest