Με 3 θαλάμους αρνητικής πίεσης θα εξοπλίσει το Νοσοκομείο Ρόδου η Περιφέρεια

Με τρείς θαλάμους αρνητικής πίεσης, εξοπλίζουμε το Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου.
Την έκτακτη χρηματοδότηση που λάβαμε απο το Υπουργείο Εσωτερικών, μαζί με δικούς μας πόρους, διαθέτουμε στις δομές Υγείας που σήμερα δίνουν την μεγάλη μάχη.