Πραγματοποιήθηκε με Ιδιαίτερη Επιτυχία το «3ο Μαθητικό Συνέδριο» στα Εκπαιδευτήρια «ΡΟΔΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑ»

Τη Δευτέρα 27 Απριλίου 2015 πραγματοποιήθηκε –από τις 10:00 μέχρι τις 14:30 στην αίθουσα «Καλλιπάτειρα» των Εκπαιδευτηρίων «ΡΟΔΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑ»- το «3ο Μαθητικό Συνέδριο». Οι μαθητές που εκπόνησαν ερευνητικές εργασίες, κατά τη διάρκεια της τρέχουσας σχολικής χρονιάς, είχαν την ευκαιρία να λειτουργήσουν ως πραγματικοί επιστήμονες στο πλαίσιο ενός καινοτόμου μαθητικού συνεδρίου, παρουσιάζοντας σε κοινό (μαθητές και γονείς) αυτές τις εργασίες τους.
Οι «Ερευνητικές Εργασίες» συνιστούν ένα πρόγραμμα στο οποίο οι μαθητές, με την καθοδήγηση των εκπαιδευτικών, εμπλέκονται με όλα τα στάδια σχεδίασης, εκπόνησης και συγγραφής μιας ερευνητικής μελέτης. Αποτελούν προϊόν των μαθητών οι οποίοι εργάστηκαν σε ομάδες καθ’ όλη τη διάρκεια του σχολικού έτους.
Στο «3ο Μαθητικό Συνέδριο» των Εκπαιδευτηρίων «ΡΟΔΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑ» παρουσιάστηκαν συνολικά 21 εργασίες, με τη μορφή προφορικών ανακοινώσεων. Οι εργασίες αντλούσαν τη θεματολογία τους από τις Ανθρωπιστικές και Κοινωνικές Επιστήμες, τις Θετικές Επιστήμες, την Τεχνολογία, την Πληροφορική το Περιβάλλον, την Οικονομία, την Τέχνη και τον Πολιτισμό. Οι μαθητές – εισηγητές παρουσίασαν τις εργασίες τους ενώ οι υπόλοιποι μαθητές και οι γονείς είχαν τη δυνατότητα να σχολιάσουν τις εργασίες και να υποβάλλουν τις ερωτήσεις τους.
Οι εργασίες αυτές κατατέθηκαν σε γραπτό κείμενο και ύστερα από κρίση περιλαμβάνονται στα Πρακτικά του Συνεδρίου που εκδόθηκαν σε ηλεκτρονική μορφή.
Επίσης, την Κυριακή 26 Απριλίου 2015 οι επισκέπτες είχαν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν, σε ειδικά διαμορφωμένα περίπτερα -στο κλειστό γήπεδο μπάσκετ των Εκπαιδευτηρίων- τις ερευνητικές εργασίες που είχαν εκπονήσει οι μαθητές.
Η μάθηση βασισμένη σε ερευνητικές εργασίες αποτελεί ένα καινοτομικό μοντέλο σχολικών δραστηριοτήτων που εφαρμόζεται εδώ και δώδεκα χρόνια στα Εκπαιδευτήρια «ΡΟΔΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑ».
Τα Εκπαιδευτήρια «ΡΟΔΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑ» με την πραγματοποίηση του Μαθητικού Συνεδρίου συνεχίζουν μια ευρείας έκτασης παρέμβαση στην εκπαίδευση που στηρίζεται σε πρωτοπόρες παιδαγωγικές αρχές και αντιλήψεις, οι οποίες στοχεύουν όχι μόνο στην παροχή γνώσεων αλλά κυρίως στην ανάπτυξη δεξιοτήτων και την καλλιέργεια θετικών στάσεων απέναντι στην επιστήμη και τον πολιτισμό.
Η Διεύθυνση των Εκπαιδευτηρίων «ΡΟΔΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑ» συγχαίρει θερμά τους μαθητές τόσο για την ποιότητα των εργασιών όσο και για την προσπάθεια που κατέβαλαν. Επίσης, ευχαριστεί όλους τους συναδέλφους, που επέβλεψαν την εκπόνηση των ερευνητικών εργασιών. Επιπρόσθετα, ευχαριστεί τις καθηγήτριες Βούλα Ζάχου, Μάρα Κάκκαρη και Άννα Βαλσάμου που είχαν τον συντονισμό των ερευνητικών εργασιών και βοήθησαν στη διοργάνωση και διεξαγωγή του συνεδρίου.

Pin It on Pinterest