Στις 22 Μαρτίου ο μαθηματικός διαγωνισμός «Καγκουρό» στα εκπαιδευτήρια «ΡΟΔΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑ»

Το Σάββατο 22 Μαρτίου 2014 θα διεξαχθεί ο μαθηματικός διαγωνισμός «Καγκουρό» στα εκπαιδευτήρια «ΡΟΔΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑ».

Στον διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος όλοι οι μαθητές από τη Β΄ Δημοτικού μέχρι τη Γ΄ Λυκείου, ανεξάρτητα από τον τύπο ή τη μορφή του Σχολείου τους (Δημόσιο, Ιδιωτικό, κλπ). Τα θέματα στα οποία διαγωνίζονται δεν απαιτούν ειδικές γνώσεις μαθηματικών και δεν απευθύνονται μόνο σε μαθητές με ιδιαίτερη κλίση στα μαθηματικά.

Όλοι οι μαθητές που παίρνουν μέρος στον διαγωνισμό λαμβάνουν δώρα με ενδιαφέρον εκπαιδευτικό περιεχόμενο, ανεξάρτητα από την επίδοσή τους, και μια βεβαίωση συμμετοχής. Επιπλέον, ένας στους έξι διαγωνιζόμενους παίρνει επιπρόσθετα συμβολικά βραβεία με βάση την επίδοσή του.

Εγγραφές για το διαγωνισμό «Καγκουρό» γίνονται μέχρι την Παρασκευή 21 Μαρτίου 2014.

Το εξεταστικό κέντρο είναι τα εκπαιδευτήρια «ΡΟΔΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑ».

Αναλυτικές πληροφορίες για το διαγωνισμό μπορείτε να αναζητήσετε στις ιστοσελίδες www.kangaroo.gr. και www.rpschool.gr. Για πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε τηλεφωνικά με την κυρία Καλπακίδη Χριστίνα στο τηλέφωνο 2241001400 εσωτερικό 4 από τις 9:00 – 15:00 (καθημερινά) ή με την κυρία Καραντώνη Μαρία στο τηλέφωνο 6936960984 από τις 15:00 – 21:00 (καθημερινά) και 10:00 – 14:00 (Σάββατο). Επίσης, μπορείτε να επικοινωνήσετε ηλεκτρονικά στις διευθύνσεις mairikarantoni@gmail.com (Καραντώνη Μαρία) και bergoulif@rpschool.gr (Βεργούλλη Φωτεινή – Υπεύθυνη Εξέτασης).

Pin It on Pinterest