Λίστα προτεραιότητας για ψηφιακή μαστογραφία και για υπέρηχο μαστού στο Νοσοκομείο Ρόδου

Σας ενημερώνουμε ότι, για την καλύτερη εξυπηρέτηση των ασθενών και προκειμένου να αποφευχθεί η ταλαιπωρία, η ανησυχία, ο εκνευρισμός και η καχυποψία, από την 3η Μαρτίου 2020 και στο εξής θα καταρτίζεται λίστα προτεραιότητας των προς εξέταση ασθενών για ψηφιακή μαστογραφία και για υπέρηχο μαστού η οποία θα τηρείται από το Γραφείο Εξωτερικών Ασθενών.

Η διαδικασία που θα ακολουθηθεί είναι η κάτωθι:

  • Ο/η ασθενής που θα προσέρχεται στη Γραμματεία Εξωτερικών Ιατρείων (Γ.Ε.Ι.) ή θα καλεί στις τηλεφωνικές γραμμές 22413 60252 & 22413 60059 για να κλείσει ραντεβού θα καταχωρείται αυθημερόν σε μία λίστα προτεραιότητας.

  • Η διαδικασία αυτή θα γίνεται οποιαδήποτε μέρα του μήνα και όχι την τελευταία εργάσιμη μέρα κάθε μήνα όπως γινόταν μέχρι σήμερα.

  • Την ώρα της καταχώρησης θα δίδεται στον/στην ασθενή ένας αύξοντας αριθμός προτεραιότητας.

  • Κάθε φορά που η υπεύθυνη ιατρός θα ενημερώνει τη Γ.Ε.Ι. για τα ραντεβού του κάθε μήνα, οι ασθενείς θα καταχωρούνται αυτόματα στις ημερομηνίες που θα μας δίνει η γιατρός ανάλογα με τη σειρά προτεραιότητας που θα έχουν στη λίστα και οι ασθενείς θα ενημερώνονται τηλεφωνικά για την ημερομηνία του ραντεβού τους.

  • Η λίστα θα αναρτάται και στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου στο διαδίκτυο, στη διεύθυνση http://www.rhodes-hospital.gr

ΕΚ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ