Στελέχη της ΑΝ.ΔΩ. Α.Ε. στην Κάλυμνο. Εσπερίδα παρουσίασης της 2ης Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του LEADER Αλιείας

 

Την προσεχή Δευτέρα 5/5/2014 και Τρίτη 6/5/2014, στελέχη της ΑΝ.ΔΩ. Α.Ε. θα βρεθούν στην Κάλυμνο για να ενημερώσουν τους ενδιαφερόμενους για προγράμματα που διαχειρίζεται η εταιρεία. Αυτή τη φορά η επίσκεψη δεν αφορά μόνο το «πρόγραμμα της Καλύμνου» δηλαδή το LEADER Αλιείας αλλά και λοιπά προγράμματα της ΑΝ.ΔΩ. Α.Ε. και συγκεκριμένα:

  • ως συντονιστής του προγράμματος, θα συμμετάσχει στις ημερίδες της ΔΕΤΑΠ και του ΙΝΕ ΓΣΕΕ με θέματα που αφορούν την ενημέρωση της επιχειρηματικής κοινότητας, των τοπικών φορέων και των ανέργων της Καλύμνου για τα οφέλη που μπορούν να έχουν οι επιχειρήσεις και οι άνεργοι από το εν λόγω πρόγραμμα. Υπενθυμίζουμε ότι ήδη πραγματοποιείται κατάρτιση στην Κάλυμνο στο πλαίσιο του προγράμματος και θα ακολουθήσουν δράσεις Συμβουλευτικής στους ωφελούμενους. Οι ημερίδες θα πραγματοποιηθούν διαδοχικά τη Δευτέρα 05 Μαΐου και από ώρα 12:30 στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Παραρτήματος του Επιμελητηρίου Δωδεκανήσου στην Κάλυμνο.

  • Το αρμόδιο στέλεχος της ΑΝ.ΔΩ. Α.Ε. που έχει την ευθύνη λειτουργίας του Κέντρου Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης Ρόδου (EuropeDirect) θα επισκεφθεί Δημοτικά Σχολεία την Δευτέρα 5/5/2014 και την Τρίτη 6/5/2014 στο πλαίσιο ενημέρωσης σε θέματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης της λειτουργίας των θεσμών και των οργάνων της.

Τέλος, σε ότι αφορά το LEADER Αλιείας – το πρόγραμμα της Καλύμνου, η ΑΝ.ΔΩ. Α.Ε. ως ενδιάμεσος φορέας διαχείρισης, προέβη στην δημοσιοποίηση της 2ης προκήρυξης για ιδιωτικές επενδύσεις που δύνανται να υλοποιηθούν στην περιοχή του Δήμου Καλυμνίων από μη αλιείς.

Στο πλαίσιο αυτό και για την μέγιστη δυνατή διάχυση της πληροφορίας και την ευαισθητοποίηση του κοινού, θα πραγματοποιηθεί εσπερίδα ενημέρωσης στην αίθουσα του Επιμελητηρίου Καλύμνου το απόγευμα της Δευτέρας 5 Μαΐου 2014 στις 19:00. Η εκδήλωση είναι ανοικτή για κάθε ενδιαφερόμενο. Την επόμενη μέρα, Τρίτη 6/5/2014 θα πραγματοποιηθούν συναντήσεις με τους ενταγμένους επενδυτές ώστε να αντιμετωπισθούν από κοινού προβλήματα που έχουν προκύψει και να δοθούν λύσεις προς την κατεύθυνση επιτάχυνσης και ολοκλήρωσης των υλοποιούμενων έργων.

Σας ενημερώνουμε εκ νέου, ότι μέσω του τοπικού προγράμματος ενισχύονται ιδρύσεις, εκσυγχρονισμοί και επεκτάσεις επιχειρήσεων των περισσότερων κλάδων της οικονομίας. Οι ενδιαφερόμενοι εκτός από την εσπερίδα της Δευτέρας, μπορούν να ενημερώνονται αναλυτικά από την ιστοσελίδα www.ando.gr καθώς και από το γραφείο της ΑΝ.ΔΩ. Α.Ε. στην Κάλυμνο.

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ Η 17η ΙΟΥΝΙΟΥ 2014.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητούν αναλυτικές πληροφορίες, διευκρινήσεις και οδηγίες για την υποβολή των προτάσεων, στα γραφεία της ΑΝΔΩ στη Ρόδο και στην Κάλυμνο, στα τηλέφωνα 2241075323 και 2243059060. Υπεύθυνοι για πληροφορίες: κ. Πουλάκης Γεώργιος, κ. Κοτζιμπασοπούλου Ευανθία και κ. Γιαβάσης Θεόδωρος.

Για την ΑΝ.ΔΩ. Α.Ε.

Κων/νος Ζήφος

Διευθυντής

 

Pin It on Pinterest