Ο δήμαρχος Ρόδου θα εγκαινιάσει το ξύλινο πεζοδρόμιο στην θαλασσινή πύλη