Κουκλοθεατρική παράσταση για τον Σπυρέτο Μο

Τελευταίες παραστάσεις…
” Όταν ο Σπυρέτο Μο κοιμήθηκε ” στην οπλοθήκη De Milly

(απέναντι από τη ΔΕΗ στην Παλιά Πόλη της Ρόδου)

Σαββατο 13 Δεκεμβρίου στις 12:00 ,
Κυριακή 14 Δεκεμβρίου στις 18:00

Pin It on Pinterest