Έξι μήνες μετά την έναρξη της σχολικής χρονιάς υπάρχουν μεγάλα κενά εκπαιδευτικών στα Δωδεκάνησα για την παράλληλη στήριξη και την ειδική αγωγή

ΜΑΝΟΣ ΚΟΝΣΟΛΑΣ: «Έξι μήνες μετά την έναρξη της σχολικής χρονιάς υπάρχουν μεγάλα κενά εκπαιδευτικών στα Δωδεκάνησα για την παράλληλη στήριξη και την ειδική αγωγή»
Τα τεράστια κενά δασκάλων και νηπιαγωγών στην παράλληλη στήριξη και στην ειδική αγωγή στα σχολεία της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στα Δωδεκάνησα, αναδεικνύει με Ερώτηση που κατέθεσε στη Βουλή ο Βουλευτής Δωδεκανήσου, κ. Μάνος Κόνσολας.
Ο Βουλευτής επισημαίνει ότι 6 μήνες, σχεδόν, μετά την έναρξη της σχολικής περιόδου υπάρχουν κενά 67 δασκάλων και 13 νηπιαγωγών για την παράλληλη στήριξη στα Δωδεκάνησα και κενές θέσεις 8 δασκάλων για τα τμήματα ένταξης, αλλά και ενός δασκάλου και ενός νηπιαγωγού για το ειδικό σχολείο και το ειδικό νηπιαγωγείο.
Σε δήλωση του ο κ. Κόνσολας τονίζει:
«Η παράλληλη στήριξη απευθύνεται στα παιδιά με ειδικές ανάγκες και μαθησιακές δυσκολίες.
Τα παιδιά αυτά και οι οικογένειές τους δεν πρέπει να αισθάνονται εγκαταλελειμμένοι από την Πολιτεία.
Το Υπουργείο Παιδείας όφειλε να δώσει προτεραιότητα στην κάλυψη των συγκεκριμένων θέσεων στα Δωδεκάνησα με αναπληρωτές και όχι να έχουμε φτάσει στο τέλος Ιανουαρίου και να υπάρχουν τόσα πολλά κενά».
Το πλήρες κείμενο της Ερώτησης του κ. Κόνσολα, έχει ως εξής:

Ε Ρ Ω Τ Η Σ Η
Προς
Κύριο Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων

ΘΕΜΑ: «Τεράστια κενά εκπαιδευτικών παράλληλης στήριξης στα δημοτικά σχολεία της Δωδεκανήσου»

Κύριε Υπουργέ,

Ενώ έχουμε φτάσει στο τέλος Ιανουαρίου, στα σχολεία της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στα Δωδεκάνησα υπάρχουν τεράστιες ελλείψεις εκπαιδευτικών για την παράλληλη στήριξη.
Οι συγκεκριμένες ελλείψεις δημιουργούν προβλήματα στα παιδιά με ειδικές ανάγκες και μαθησιακές δυσκολίες.
Είναι χαρακτηριστικό ότι για την παράλληλη στήριξη στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση στα Δωδεκάνησα, υπάρχουν κενά 67 δασκάλων και 13 νηπιαγωγών.
Παράλληλα, εξακολουθούν να παραμένουν κενές οι θέσεις 8 δασκάλων για τα τμήματα ένταξης, ενός δασκάλου για το ειδικό σχολείο και ενός νηπιαγωγού για το ειδικό νηπιαγωγείο.
Θεωρώ περιττό να επισημάνω τη σημασία που έχουν οι τομείς της παράλληλης στήριξης και της ειδικής αγωγής και της προτεραιότητας που πρέπει να δίνει η Πολιτεία στη στελέχωσή τους με εκπαιδευτικούς.
Οφείλω, όμως, να επισημάνω ότι οι ελλείψεις στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση στα Δωδεκάνησα, στους συγκεκριμένους τομείς, για πρώτη φορά είναι τόσο μεγάλες και υπάρχει εμφανής αδυναμία για την κάλυψή τους 6 μήνες μετά την έναρξη της σχολικής περιόδου.

Κατόπιν των ανωτέρω
Ερωτάται ο Κύριος Υπουργός
1. Εάν γνωρίζει το πρόβλημα και αν προτίθεται να καλύψει άμεσα τα κενά εκπαιδευτικών για την παράλληλη στήριξη και την ειδική αγωγή στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση στα Δωδεκάνησα.

Ο Ερωτών Βουλευτής
Μάνος Κόνσολας
Βουλευτής Δωδεκανήσου