ΚΟΝΣΟΛΑΣ: «Ενεργειακή αυτάρκεια για ενεργοβόρες επιχειρήσεις στα νησιά με τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας»

Με παρέμβαση και πρότασή του προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ο Βουλευτής Δωδεκανήσου, κ. Μάνος Κόνσολας, ζητά να τροποποιηθεί η υπουργική απόφαση ΦΕΚ 759/Β/05-03-2019, προκειμένου να αυξηθεί η μέγιστη επιτρεπόμενη ισχύς φωτοβολταϊκού σταθμού από ενεργοβόρες επιχειρήσεις σε μη διασυνδεδεμένα νησιά.

Ο κ. Κόνσολας αναφέρει ότι η υπουργική απόφαση που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 759/Β/05-03-2019, καθορίζει ότι για τα μη διασυνδεδεμένα νησιά, η μέγιστη επιτρεπόμενη ισχύς φωτοβολταϊκού σταθμού παραγωγής ενέργειας, που μπορεί να εγκατασταθεί, είναι 50kW για φυσικά ή νομικά πρόσωπα.

Αυτό, όμως, λειτουργεί ως αντικίνητρο για επιχειρήσεις σε αυτά τα νησιά που είναι ιδιαίτερα ενεργοβόρες, όπως είναι για παράδειγμα οι ξενοδοχειακές μονάδες, προκειμένου να εγκαταστήσουν φωτοβολταϊκά και να καλύπτουν ένα μεγάλο μέρος των ενεργειακών τους αναγκών στο πλαίσιο της εφαρμογής του ενεργειακού συμψηφισμού και της μείωσης του ενεργειακού αποτυπώματος τους.

Ο Βουλευτής Δωδεκανήσου ζητά την παρέμβαση του Υπουργού, επισημαίνοντας τη σημασία που έχει πλέον η διασφάλιση ενεργειακής αυτάρκειας και επάρκειας με τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Pin It on Pinterest

Share This