Κοινωφελή εργασία στα ιδρύματα

Συμμετοχή του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου στην εφαρμογή του θεσμού κοινωφελούς εργασίας.
Συνεργασία των δικαστικών αρχών και των Επιμελητών Κοινωνικής Αρωγής Ρόδου (Υ.Ε.Κ.Α.) με το Κ.Κ.Π.Π.Ν.Α για τη μετατροπή ποινών σε παροχή κοινωφελούς εργασίας.
Βελτιστοποίηση των σωφρονιστικών διαδικασιών με παράλληλη ενίσχυση των Προνοιακών Ιδρυμάτων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

Μετά από συνάντηση που είχε ο Πρόεδρος του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου (Κ.Κ.Π.Π.Ν.Α.) κ Πεταλάς Σάββας με τον αρμόδιο της Υπηρεσίας Επιμελητών Κοινωνικής Αρωγής Ρόδου (Υ.Ε.Κ.Α.), κ. Καπετανόπουλο Αθανάσιο, ανακοινώνουμε ότι οι δομές μας, περιλαμβάνονται στους φορείς που συμμετέχουν στην εφαρμογή του θεσμού της παροχής κοινωφελούς εργασίας με βάση την ΚΥΑ 87392/2014 (ΦΕΚ 994 Β΄).
Κατά τη διάρκεια της συνάντησης των κκ Πεταλά και Καπετανόπουλου, παρουσία του Δ/ντη του Κέντρου κ Κυρίτση και της Κοινωνικής Λειτουργού κ Σαρικά , συζητήθηκε το πλαίσιο εφαρμογής του θεσμού της παροχής κοινωφελούς εργασίας ως εναλλακτική ποινή, σύμφωνα με το άρθρο 82 του ποινικού κώδικα και την κείμενη νομοθεσία.
Από την πλευρά του ο Κοινωνικός Λειτουργός κ Καπετανόπουλος συμφώνησε από κοινού με τον Πρόεδρο κ Πεταλά και τους υπηρεσιακούς παράγοντες ότι απαιτείται στενή συνεργασία ώστε να επιλέγονται συμπολίτες μας που θα μπορούν να ανταποκριθούν και να προσφέρουν ουσιαστικά, στον ευαίσθητο χώρο των ιδρυμάτων.
Παράλληλα συζητήθηκαν τα πολλαπλά οφέλη από την εφαρμογή του θεσμού της κοινωφελούς εργασίας τόσο στο ατομικό όσο και στο κοινωνικό επίπεδο:
Σε ατομικό επίπεδο, αποτρέπεται ο εγκλεισμός στις φυλακές όσων καταδικάζονται για ήσσονος σημασίας αδικήματα, ώστε να μη βιώνουν τις συνθήκες κράτησης που μάλλον αρνητικές συνέπειες επιφέρουν παρά τον επιδιωκόμενο σωφρονισμό. Ειδικότερα λόγω της παρατεταμένης οικονομικής κρίσης, όλο και περισσότεροι άνθρωποι αδυνατούν να πληρώσουν τις χρηματικές ποινές τους και έρχονται αντιμέτωποι με τον κίνδυνο της φυλάκισης.
Σε συλλογικό επίπεδο η κοινωφελής εργασία αποτελεί μία διαδικασία σωφρονισμού που προωθεί την προσφορά θετικών υπηρεσιών στην κοινωνία από τον παραβάτη ως αντιστάθμισμα στην άνομη συμπεριφορά του. Παράλληλα παρότι η κοινωφελής εργασία δεν καλύπτει θέσεις αμειβόμενης εργασίας, εντούτοις συμβάλει ως υποβοηθητικό προσωπικό σε δημόσιες υπηρεσίες.
Κατά συνέπεια η κοινωφελής εργασία ως εξω-ιδρυματική εναλλακτική ποινή συμβάλλει στη μείωση του πληθυσμού των φυλακών και στην άσκηση μιας σύγχρονης και περισσότερο ανθρώπινης σωφρονιστικής πολιτικής.
Από την πλευρά του ο Πρόεδρος του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου κ Πεταλάς, υπογράμμισε ότι σε συνεργασία με το θεσμό της Δικαιοσύνης και την Υ.Ε.Κ.Α., η κοινωφελής εργασία θα αποτελέσει ένα σημαντικό παράγοντα υποβοήθησης της λειτουργίας των προνοιακών δομών των νησιών μας.
Παράλληλα ο κ Πεταλάς συνεχάρη τους Κοινωνικούς Λειτουργούς κ Καπετανόπουλο και κ Σαρικά για την κοινή τους πρωτοβουλία να ζητηθεί από τα αρμόδια Υπουργεία Δικαιοσύνης & Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, να περιληφθούν τα Ιδρύματα της Περιφέρειας στους φορείς που εφαρμόζεται ο θεσμός της ς κοινωφελούς εργασίας.
Στην συνέχεια ο κ Πεταλάς τόνισε ότι η υπογραφή της Κοινής Υπουργικής Απόφασης 87392/2014 (ΦΕΚ 994 Β΄) πιστοποιεί ότι τα συναρμόδια Υπουργεία εργάζονται για την υιοθέτηση σύγχρονων πολιτικών που ήδη εφαρμόζονται και αποδίδουν σε πολλά κράτη.
Τέλος οι παριστάμενοι είχαν τηλεφωνική επικοινωνία με τον Αντιπρόεδρο κ Χαραλάμπους Μανώλη, ο οποίος με την ιδιότητα του ως νομικός τους ενημέρωσε ότι ήδη κατατέθηκε η πρώτη αίτηση συμπολίτη μας για την μετατροπή της ποινής του σε παροχή κοινωφελούς εργασίας στο ΚΚΠΠΝΑ.

Με εκτίμηση,
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του Κ.Κ.Π.Π.Ν.Α.

ΠΕΤΑΛΑΣ ΣΑΒΒΑΣ

Pin It on Pinterest