Κώδικας Q – O Κώδικας επικοινωνίας του Ραδιοερασιτέχνη

Ο ΚΥΡΙΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΟΣ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ Q

QRG – Ποια είναι η ακριβής συχνότητα εκπομπής µου; Η ακριβής συχνότητα εκπομπής σας είναι … (kHz)

QRK – Η ευκρίνεια της εκπομπής µου είναι: (αναφορά λήψης R)

1.     Κακή

2.     Άσχηµη

3.     Ικανοποιητική

4.     Καλή

5.     Πολύ καλή

Η ευκρίνεια της εκποµπής Σας είναι: (αναφορά λήψης R)

1.     Κακή

2.     Άσχηµη

3.     Ικανοποιητική

4.     Καλή

5.     Πολύ καλή

QRL – Είστε απασχοληµένος;Είµαι απασχοληµένος

Είµαι απασχοληµένος µε τον …

QRM – Παρενοχλείστε(έχετε παρεμβολή);

1.     Καθόλου

2.     Λίγο

3.     Αρκετά

4.     Ισχυρά

5.     Πολύ ισχυρά

Παρενοχλούµαι από τον …

1.     Καθόλου

2.     Λίγο

3.     Αρκετά

4.     Ισχυρά

5.     Πολύ ισχυρά

QRN – Έχετε παράσιτα (θόρυβο);

1.     Καθόλου

2.     Λίγο

3.     Αρκετά

4.     Ισχυρά

5.     Πολύ ισχυρά

Έχω παράσιτα (θόρυβο)

1.     Καθόλου

2.     Λίγο

3.     Αρκετά

4.     Ισχυρά

5.     Πολύ ισχυρά

QRO – Να αυξήσω την ισχύ εκπομπής; Αυξήστε την ισχύ εκπομπής.

QRP – Να ελαττώσω την ισχύ εκπομπής; Ελαττώστε την ισχύ εκπομπής.

QRQ – Να μεταβιβάζω πιο γρήγορα; Παρακαλώ μεταβιβάζετε γρηγορότερα (σε …

λέξεις ανά λεπτό)

QRS – Να µεταβιβάζω πιο αργά; Παρακαλώ µμεταβιβάζετε πιο αργά (σε … λέξεις ανά λεπτό)

QRT – Να σταματήσω τη μεταβίβαση; Σταματήστε τη µμεταβίβαση.

QRV – Είστε έτοιμος; Είμαι έτοιμος, προβείτε.

QRX – Πότε θα µε ξανακαλέσετε; Θα σας ξανακαλέσω στις … (ώρα GMT) (και στη συχνότητα … kHz)

QRY – Ποια είναι η σειρά µου; Η σειρά σας είναι … (αριθμός)

QRZ – Ποιος µε καλεί; Σας καλεί ο … (στη συχνότητα … kHz)QSBΜεταβάλλεται η ένταση των σημάτων µου; Η ένταση των σημάτων µου µμεταβάλλεται.

Αναλυτικά ο Κώδικας Q

Pin It on Pinterest

Share This