Δωρεα 2εκ. ευρώ για την προσφυγική κρίση – Λειτουργία κινητών μονάδων πρώτης υποδοχής σε Λέρο και Κω

Πρόσθετο ποσό δωρεών ύψους δύο εκατομμυρίων ευρώ ενέκρινε ο οργανισμός Solidarity Now για την αντιμετώπιση των αναγκών των προσφύγων. Οι δωρεές σε δράσεις και οργανισμούς έχουν ως στόχο να ενισχυθεί η δυνατότητα του κράτους να αντιμετωπίσει την ανθρωπιστική κρίση και να επιταχυνθεί η διαδικασία καταχώρησης των μετακινούμενων πληθυσμών.

Μεταξύ άλλων θα υποστηριχθεί η Υπηρεσία Πρώτης Υποδοχής για τη λειτουργία δύο κινητών μονάδων στη Λέρο και την Κω, σε συνεργασία με τις ΜΚΟ «Praksis» και «ΜΕΤΑδραση», και τη βελτίωση της λειτουργίας ύδρευσης και αποχέτευσης του κέντρου πρώτης υποδοχής στον Έβρο. Επίσης, γραφείο και προσωπικό της Υπηρεσίας Ασύλου θα στεγαστεί στο Κέντρο Αλληλεγγύης Αθήνας, όπου λειτουργεί το Solidarity Now ήδη από το 2014, με στόχο να επιταχυνθούν οι διαδικασίες αίτησης ασύλου και η παροχή βοήθειας και στήριξης σε ευάλωτες ομάδες πληθυσμού. Παράλληλα, θα υποστηριχθεί η λειτουργία των περιφερειακών γραφείων της Υπηρεσίας Ασύλου στην Πάτρα, τη Σάμο και τη Χίο.

Χρηματοδότηση θα λάβει και η Διεθνής Επιτροπή Διάσωσης για τη διασφάλιση προστασίας σε αιτούντες άσυλο και ευάλωτες ομάδες στη Λέσβο και την πραγματοποίηση αποστολών άμεσης και στοχευμένης στήριξης σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης στα ελληνικά νησιά, τα σύνορα και σε βαλκανικές χώρες. Επίσης, οι «Γιατροί του Κόσμου» θα υποστηριχθούν για τη λειτουργία ανοιχτού πολυϊατρείου στην Πάτρα, που αποτελεί σημείο εξόδου των μετακινούμενων πληθυσμών. Τέλος θα χρηματοδοτηθούν οι «Γιατροί Χωρίς Σύνορα» για την υλοποίηση προγράμματος με στόχο να μεγιστοποιηθεί η ευαισθητοποίηση και η ενημέρωση των κοινωνιών για τους μετακινούμενους πληθυσμούς που εισέρχονται στην Ευρώπη μέσω της ανατολικής Μεσογείου και των βαλκανικών χωρών.

Από τις αρχές του 2015 μέχρι σήμερα το Solidarity Now έχει διαθέσει το ποσό των δέκα εκατομμυρίων ευρώ σε έργα που αφορούν στην αντιμετώπιση της προσφυγικής κρίσης στην Ελλάδα.

πηγή: newbeast.gr

Pin It on Pinterest

Share This