Ξεκίνησε η λειτουργία του Κέντρου Πληροφόρησης και Υποστήριξης Ευάλωτων Κοινωνικών Ομάδων στην αγορά εργασίας του τουρισμού

Ξεκίνησε η λειτουργία του Κέντρου Πληροφόρησης και Υποστήριξης της Περιφέρειας Ν. Αιγαίου, στα πλαίσια υλοποίησης της πράξης «Ολοκληρωμένο Σχέδιο Δράσης Ενεργητικών Πολιτικών Υποστήριξης και Προαγωγής της Ενσωμάτωσης Ευάλωτων Κοινωνικών Ομάδων στην αγορά εργασίας του τουριστικού τομέα της Δωδεκανήσου», στο οποίο συμμετέχει ως εταίρος η Αναπτυξιακή Εταιρεία της Περιφέρειας ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.

Σύμφωνα με το εν λόγω έργο, το Κέντρο θα παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες επιχειρηματικότητας προς τους επιλεγμένους ωφελούμενους ανέργους, ενισχύοντας και βελτιώνοντας τις ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης και πολλαπλασιάζοντας τα οφέλη για το σύνολο της τοπικής μας κοινωνίας με στοχευμένες δράσεις κατάρτισης σε δυναμικούς κλάδους της τοπικής οικονομίας. Το έργο αποτελεί μηχανισμό παρακολούθησης των συμμετεχόντων και των επιχειρήσεων με σκοπό την συλλογή και την επεξεργασία δεδομένων που κρίνονται πολύτιμα για τις πολιτικές απασχόλησης της Περιφέρειας Ν. Αιγαίου ακόμα και μετά το πέρας του έργου.

Το Κέντρο Πληροφόρησης και Υποστήριξης στεγάζεται στο κτίριο της Περιφέρειας Ν. Αιγαίου, ενώ αντίστοιχο κέντρο λειτουργεί και στην Κάλυμνο, όπου εξειδικευμένοι σύμβουλοι επιχειρηματικότητας, αξιοποιώντας τα εργαλεία, τα έντυπα και τους ηλεκτρονικούς οδηγούς για το επιχειρείν, θα αναπτύσσουν επιχειρηματικά σχέδια για την διευκόλυνση προώθησης προϊόντων, την ανάπτυξη συνεργασιών με άλλες επιχειρήσεις, τη διεύρυνση και ανάπτυξη συμπληρωματικών χρηματοδοτικών εργαλείων και την παραπομπή σε υφιστάμενους φορείς ανάπτυξης επιχειρηματικότητας για την υποστήριξη πρωτοβουλιών δημιουργίας και λειτουργίας επιχειρήσεων που αφορούν στους επιλεγμένους από το έργο ανέργους.

Pin It on Pinterest

Share This