Κεντρικός ομιλητής στη διαβούλευση της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Περιφερειών, ο δήμαρχος Ρόδου


Ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων Νοτίου Αιγαίου κος Φώτης Χατζηδιάκος, ο Γενικός Γραμματέας κος Γεώργιος Πόκκια και το μέλος της εκτελεστικής Γραμματείας, Δήμαρχος Μυκόνου κος Κωνσταντίνος Κουκάς, συμμετείχαν σε εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν το τετραήμερο από 9 Οκτωβρίου έως και 12 Οκτωβρίου 2017, στις Βρυξέλες στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Περιφερειών και Πόλεων. Πρόκειται για μια σημαντική δράση – διαβούλευση που διεξάγεται κάθε χρόνο στην έδρα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και στην οποία εκπρόσωποι περιφερειακών και τοπικών αρχών, εμπειρογνώμονες και πανεπιστημιακοί, έχουν την ευκαιρία να ανταλλάξουν ορθές πρακτικές και τεχνογνωσία στον τομέα της περιφερειακής και αστικής ανάπτυξης.

Ο κ. Χατζηδιάκος στην εισήγησή του υπογράμμισε πως «σε μια περίοδο έντονων προκλήσεων και κρίσεων, καθώς και έξαρσης του ευρωσκεπτικισμού, η πολιτική συνοχής, η οποία αποτελεί την κύρια αναπτυξιακή και επενδυτική πολιτική της Ε.Ε., θα πρέπει να συνεχίσει να προωθεί και μετά το 2020 την έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη, δίνοντας της ταυτόχρονα μια νέα ώθηση προκειμένου να αντιμετωπίσει αποτελεσματικότερα τις ειδικές προκλήσεις μεμονωμένων περιφερειών, όπως είναι οι νησιωτικές περιοχές».

Συγκεκριμένα, ο Πρόεδρος της ΠΕΔΝΑ τόνισε πως «με βάση το Άρθρο 174 της Συνθήκης για την Λειτουργία της Ε.Ε. (ΣΛΕΕ) πρέπει να δοθεί ένας σαφής ορισμός της μορφής των γεωγραφικών, δημογραφικών, φυσικών, μόνιμων μειονεκτημάτων που πλήττουν τις νησιωτικές περιοχές και ζήτησε την δημιουργία γραφείου για τα νησιά, το οποίο να συνδέεται με την Γ.Δ. Περιφερειακής Πολιτικής αποσκοπώντας να συμβάλλει στο συντονισμό και στην αναλυτική εξέταση των θεμάτων που αφορούν στις νησιωτικές περιοχές. Ταυτόχρονα, ο κ. Χατζηδιάκος πρότεινε συμπληρωματικούς στο ΑΕγχΠ δείκτες, προκειμένου να αποτυπώνεται πιο ρεαλιστικά η κατάσταση στα νησιά, τη θέσπιση ειδικού προγράμματος για τα νησιά, στα πρότυπα των Αστικών Καινοτόμων Δράσεων και ενίσχυση της τοποκεντρικής προσέγγισης της πολιτικής συνοχής. Θέλουμε μια πολιτική περιφερειακής συνοχής που θα λαμβάνει υπόψιν τις ιδιαιτερότητες των νησιών. Οι πολίτες των μικρών και μεγάλων νησιών έχουν ίσα δικαιώματα με τους πολίτες των Βρυξελών, του Βερολίνου και του Παρισίου».

Τέλος ο δήμαρχος πραγματοποίησε δηλώσεις σχετικά με την εισήγησή του στα μέσα ενημέρωσης των Βρυξελών.

Στη συζήτηση για το μέλλον της πολιτικής συνοχής, συμμετείχε και η Περιφερειακή Ένωση Δήμων Αττικής, καθώς και οκτώ (8) περιφερειακές αρχές από την Ισπανία, την Ιταλία, την Νορβηγία, την Πολωνία και την Πορτογαλία.

Αφήστε τα σχόλια σας

σχόλια