Εκ νέου καθυστέρηση έγκρισης 62 θέσεων εργασίας στη Ρόδο

ΔΗΛΩΣΗ ΠΑΥΛΟΥ ΤΣΙΠΡΑ ΓΙΑ ΝΕΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΡΟΔΟΥ

Με αφορμή την εκ νέου καθυστέρηση έγκρισης 62 θέσεων εργασίας εποχικού προσωπικού και προσωπικού με αντίτιμο, που θα αξιοποιηθούν αποκλειστικά στον τομέα της Καθαριότητας και την Κοιλάδα Πεταλούδων, θέλω να διατυπώσω την άποψη μου για άμεση απεμπλοκή των πάσης φύσεως ανταποδοτικών θέσεων εργασίας από οποιαδήποτε μορφή έγκρισης από το κεντρικό κράτος. Με ευχολόγια δεν μπορεί να καταπολεμηθεί η ανεργία. Εμείς προβαίνουμε και θα συνεχίσουμε να το κάνουμε, να προτείνουμε λύσεις που και διασφαλισμένες θέσεις απασχόλησης θα δημιουργούν, αλλά και τις παρεχόμενες υπηρεσίες προς τους δημότες θα αναβαθμίζουν.

Ένας σύγχρονος και ευέλικτος Δήμος πρέπει να λειτουργεί ελεύθερα χωρίς γραφειοκρατικές αγκυλώσεις, για να καταπολεμεί, αφενός, την ανεργία και, αφετέρου, να παρέχει εργασία στους πολίτες του με υγιείς σχέσεις και με απόλυτη διαφάνεια. Αυτό είναι εφικτό στην δική μας περίπτωση, αφού ο Δήμος Ρόδου θα εισπράττει έσοδα από υγιείς δράσεις, όπως έσοδα από την Κοιλάδα Πεταλούδων, τις εμπορικές δράσεις του Ακταίον, των Πηγών Καλλιθέας, το συγκοινωνιακό έργο της ΔΕΣ ΡΟΔΑ κ.λ.π.

Η τοπική κοινωνία έχει επιτακτικές ανάγκες, τις οποίες οφείλουμε να ικανοποιούμε με μέριμνα και συνετή διαχείριση. Για να γίνει πιο κατανοητή η πρόταση μου, θα μπορούσαμε, για παράδειγμα, να απασχολήσουμε – μόνο με το 50% των βεβαιωθέντων εσόδων της προηγούμενης χρονιάς από την κοιλάδα των Πεταλούδων – περίπου 100 εργαζόμενους για 6 μήνες! Για να γινόταν αυτό θα ήταν αποτελεσματικότερο η σχετική απόφαση του ΔΣ, να υποβάλλεται για έγκριση μόνο στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου και να προκηρύσσονταν οι θέσεις πάντα μέσω ΑΣΕΠ.

Έτσι, θα καλύπταμε γρήγορα ανάγκες υπηρεσιών με ανταποδοτικό χαρακτήρα και παρεπόμενα έσοδα θα είχαμε, αλλά κυρίως θα καταπολεμούσαμε με υγιή τρόπο τη μεγαλύτερη μάστιγα της εποχής μας, την ανεργία, ειδικά των νέων ανθρώπων.

Ελπίζω στο μέλλον τέτοιες ζωτικές αποφάσεις για τον τόπο μας να μην χρειάζονται την έγκριση της κεντρικής εξουσίας, αλλά να γίνονται με τέτοιο τρόπο, που να συνάδει με τη βασική οικονομική αρχή, που λέει ότι οι ανάγκες πρέπει να ικανοποιούνται αμέσως εν τη γενέσει, για να επιτυγχάνουν τα μέγιστα αποτελέσματα.

Άλλωστε, η καθημερινότητα και η εικόνα του νησιού μας προέχουν. Δεν αρκεί μόνο να οραματιζόμαστε, αλλά πρέπει και να δημιουργούμε. Μόνο έτσι η Ρόδος μας θα φτάσει εκεί που της αξίζει, στην κορυφή!

Παύλος Τσίπρας

Γενικός Γραμματέας Δήμου Ρόδου – Οικονομολόγος M.Sc.

Υποψήφιος Δημοτικός Σύμβουλος με το Φώτη Χατζηδιάκο

Pin It on Pinterest