Κατατακτήριες εξετάσεις στο Μουσικό Σχολείο Ρόδου

Μαθητές και μαθήτριες μπορούν να εγγραφούν στο Μουσικό Σχολείο για συμπλήρωση κενών θέσεων, στις τάξεις Β΄ και Γ΄ Γυμνασίου και Α’, Β’ και Γ’ Λυκείου μετά από εξετάσεις. Οι υποψήφιοι/φιες εξετάζονται σε μουσικά μαθήματα και στη ύλη που ορίζεται στα αναλυτικά προγράμματα της αντίστοιχης τάξης, ύλη την οποία μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του Σχολείου μας www.musicschoolrhodes.gr, στην κατηγορία Λειτουργία Μουσικών Σχολείων/Κατατακτήριες Εξετάσεις. (http://gym-mous-rodou.dod.sch.gr/archives/101).

Για το τρέχον σχολικό έτος, οι εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν την Τρίτη 21 Σεπτεμβρίου 2021, στις 09:00, για τις παρακάτω θέσεις:

Β’ Γυμνασίου: 4 (τέσσερις), Γ’ Γυμνασίου: 3 (τρεις), Α’ Λυκείου: 4 (τέσσερις), Β’ Λυκείου: 4 (τέσσερις), Γ’ Λυκείου: 4 (τέσσερις).

Παρακαλούμε τους κηδεμόνες των μαθητών/τριών που επιθυμούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία, να συμπληρώσουν αίτηση έως και τη Δευτέρα 20 Σεπτεμβρίου 2021, στις 12:00.

Πληροφορίες στα τηλέφωνα 2241067850, 2241065651. Email: [email protected].

Εκ της Διευθύνσεως.