«Η καταδυτική εμπειρία» – Καινούριο έντυπο για την προβολή της Ρόδου

Η Διεύθυνση Τουρισμού του Δήμου Ρόδου διαθέτει από τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου 2015 στα Γραφεία Πληροφοριών του Δήμου Ρόδου ένα Κ.
Το έντυπο έχει τυπωθεί αρχικά στην ελληνική και την αγγλική γλώσσα ενώ για την επόμενη τουριστική περίοδο θα κυκλοφορήσει επίσης στη γερμανική, τη γαλλική, την ιταλική, τη ρωσική, τη σουηδική και την τούρκικη γλώσσα και είναι τυπωμένο σε χαρτί μεγέθους Α3.
Η μακέτα του εντύπου υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του έργου «Πιλοτική Εφαρμογή σχεδίου Ολοκληρωμένης Διαχείρισης της παράκτιας ζώνης στη Ρόδο και στην Κύπρο» με ακρωνύμιο ΑΚΤΗ. Το έργο χρηματοδοτήθηκε από το Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας Ελλάδα – Κύπρος 2007-2013, σε ποσοστό 80% από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ) και σε ποσοστό 20% από τους εθνικούς πόρους της Ελλάδας και της Κύπρου.
Στη μία πλευρά του εντύπου γίνεται αναφορά στον καταδυτικό τουρισμό στη Ρόδο και συγκεκριμένα στα θαλάσσια μεσογειακά οικοσυστήματα, το τοπίο, τα φύκη και τα ζώα καθώς και τα ναυάγια της θαλάσσιας περιοχής της Ρόδου. Γίνεται αναφορά στις καταδυτικές σχολές καθώς και τα καταδυτικά σημεία του νησιού που μαρκάρονται στο χάρτη της Ρόδου. Ιδιαίτερη μνεία γίνεται στον Υδροβιολογικό Σταθμό της Ρόδου, ένα από τα σημαντικότερα σύγχρονα μνημεία του νησιού.
Στην άλλη πλευρά του εντύπου αναλύονται οι παράμετροι της καταδυτικής εμπειρίας στη Ρόδο τονίζοντας ότι η εμπειρία της κατάδυσης συνδυάζει τον οικολογικό τρόπο αναψυχής, την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση και τις έντονες συγκινήσεις. Η Ρόδος άλλωστε φημίζεται για το θαλάσσιο πλούτο που διαθέτει, για την εξαιρετική ορατότητα και τη διαύγεια του νερού, την υψηλή βιοποικιλότητα, τους εντυπωσιακούς υποθαλάσσιους γεωλογικούς σχηματισμούς, τα πλούσια οικοσυστήματα και τα προστατευόμενα ή σπάνια είδη και για το λόγο αυτό η θαλάσσια περιοχή της καθίσταται ιδανική για καταδύσεις. Γίνεται αναφορά στα μαθήματα κατάδυσης και στις παραλίες του νησιού που έχουν βραβευθεί με γαλάζιες σημαίες. Δίνονται επίσης λεπτομερή στοιχεία για τις καταδυτικές σχολές που λειτουργούν στη Ρόδο.
Το έργο «ΑΚΤΗ» διαχειρίστηκε η Διεύθυνση Προγραμματισμού και Οργάνωσης του Δήμου Ρόδου. Τη διενέργεια του μειοδοτικού διαγωνισμού για το παραδοτέο του έργου «Προβολή και προώθηση καταδυτικού τουρισμού» διεκπεραίωσε το Τμήμα Προμηθειών του Δήμου Ρόδου. Μειοδότης ανακηρύχθηκε η εταιρία «Praxis Plus Αδαμαντία Καραγιάννη και Σία Ο.Ε.». Την εποπτεία της δημιουργίας του εντύπου είχε η Διεύθυνση Τουρισμού του Δήμου Ρόδου.

 

Pin It on Pinterest

Share This