Καλπάζει ανεξέλεγκτη η ανεργία στην Ελλάδα – Εκτοξεύθηκε στο 27,5%

Νέα αύξηση, στο 27,5%, σημείωσε η ανεργία στην Ελλάδα κατά το δ΄τρίμηνο 2013, έναντι 27% το γ΄ τρίμηνο. Αίσθηση προκαλούν τα αναλυτικά στοιχεία

Νέο αρνητικό ρεκόρ για την ανεργία στη χώρα, που εκτινάχθηκε στο 27,5% το δ΄ τρίμηνο πέρυσι (άνεργοι 1.363.137 άτομα), ενώ σε μέσα επίπεδα το 2013 διαμορφώθηκε στο 27,2% (από 24,2% το 2012). Κύρια «θύματα» είναι οι νέοι 15- 24 ετών (ποσοστό 57% και ειδικά στις νέες γυναίκες, 62,5%), αλλά και η, πλέον παραγωγική, επόμενη ηλικιακή ομάδα, στην οποία περίπου ένας στους δύο είναι άνεργος (ποσοστό 44,7%).

Σοκ προκαλεί και το γεγονός, ότι το 72% του συνόλου των ανέργων (περίπου 981.500 άτομα) είναι πλέον μακροχρόνια άνεργοι, αναζητώντας μάταια εργασία για έναν χρόνο και άνω.

Συγκεκριμένα, από την τριμηνιαία έρευνα εργατικού δυναμικού της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ), προκύπτουν τα εξής:

Το ποσοστό ανεργίας το δ΄ τρίμηνο πέρυσι ανήλθε σε 27,5% έναντι 27% του προηγούμενου τρίμηνου και 26% του δ΄ τριμήνου 2012. Ο αριθμός των ανέργων (1.363.137 άτομα) αυξήθηκε κατά 1,3% σε σχέση µε το προηγούμενο τρίµηνο και κατά 5,2% σε σχέση µε το δ΄ τρίµηνο του 2012. Μάλιστα, πλέον το 66,5% είναι διατεθειμένο να βρει έστω και μερική απασχόληση.

Οι απασχολούμενοι ανήλθαν σε 3.589.657 άτομα και μειώθηκαν κατά 1,3% σε σχέση µε το προηγούμενο τρίµηνο και κατά 2,5% σε σχέση µε το δ΄ τρίµηνο του 2012.

Το ποσοστό των «νέων ανέργων» (των ανέργων που δεν έχουν εργαστεί ποτέ στο παρελθόν) ανέρχεται στο 23,3% του συνόλου των ανέργων ενώ οι µμακροχρόνια άνεργοι (αυτοί που αναζητούν εργασία από 12 µήνες και άνω, ανεξάρτητα αν είναι «νέοι» ή «παλαιοί» άνεργοι), αποτελούν αντίστοιχα το 72%.

Γυναίκες και νέοι τα πρώτα θύματα

Ηλικιακά, πλήττονται περισσότερο οι νέοι 15- 24 ετών (57% το δ΄ τρίμηνο 2013 από 57,8% το δ΄ τρίμηνο 2012- μικρή μείωση, λόγω των 5μηνων προγραμμάτων κοινωφελούς εργασίας) και οι ηλικίες 25- 29 ετών (44,7% από 39,4%). Ακολουθούν, οι ηλικίες 30- 44 ετών (26,3% από 25%), 45- 64 ετών (19,5% από 18,1%) και 65 ετών και άνω (9,9% από 6,3%).

Η ανεργία παραμένει «γένους θηλυκού), καθώς το ποσοστό ανεργίας των γυναικών (31,7% το δ΄ τρίμηνο 2013 από 29,7% το δ΄ τρίμηνο 2012) είναι σηµαντικά υψηλότερο από των ανδρών (24,4% από 23,3%).

Σε επίπεδο περιφερειών της χώρας, στις τρεις πρώτες θέσεις βρίσκονται η Κεντρική Μακεδονία (30,3% το δ΄ τρίμηνο 2013 από 27,9% το δ΄ τρίμηνο 2012), η Δυτική Μακεδονία (29,7% από 30,1%), η Δυτική Ελλάδα (28,9% από 27,2%) και η Στερεά Ελλάδα (28,9% από 28,6%). Έπονται, η Ήπειρος (28,4% από 25,5%), η Αττική (28,2% από 27,8%), η Ανατολική Μακεδονία- Θράκη (25,6% από 22%), η Κρήτη (25,2% από 23%), η Θεσσαλία (25,2% από 24,4%), η Πελοπόννησος (23,7% από 20,4%), το Νότιο Αιγαίο (22,7% από 18%), οι Ιόνιοι Νήσοι (20,6% από 17,2%) και το Βόρειο Αιγαίο (20,1% από 21,5%).

Λαμβάνοντας υπόψη το επίπεδο εκπαίδευσης, η κατανομή της ανεργίας έχει ως εξής: το υψηλότερο ποσοστό παρατηρείται σε όσους έχουν πάει μερικές τάξεις ∆ηµοτικού (41,6%), ενώ ακολουθούν τα άτοµα που δεν έχουν πάει καθόλου σχολείο (36%) . Τα χαμηλότερα ποσοστά παρατηρούνται σε όσους έχουν διδακτορικό ή μεταπτυχιακό (15%) και στους πτυχιούχους της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (19%).

Από το σύνολο των ανέργων που αναζητούν μισθωτή απασχόληση, το 28,7% αναζητεί αποκλειστικά πλήρη απασχόληση, ενώ το 66,5% αναζητεί πλήρη αλλά στην ανάγκη είναι διατεθειμένο να εργαστεί και µε μερική απασχόληση. Τέλος, το 1,4% αναζητά μερική απασχόληση ή δεν ενδιαφέρεται αν θα βρει μερική ή πλήρη απασχόληση.

Μόνον ένα 4,3% των ανέργων απέρριψε κάποια πρόταση ανάληψης εργασίας για διάφορους λόγους, κυρίως επειδή: δεν εξυπηρετούσε ο τόπος εργασίας (28,5%), δεν ήταν ικανοποιητικές οι αποδοχές (27,5%), δεν εξυπηρετούσε το ωράριο (23,2%),

Το ποσοστό ανεργίας των ατόµων µε ξένη υπηκοότητα, είναι μεγαλύτερο από το αντίστοιχο των Ελλήνων υπηκόων (36,2% έναντι 26,8%). Επίσης, το 73,5% των ξένων υπηκόων είναι οικονοµικά ενεργό, ποσοστό σηµαντικά υψηλότερο από το αντίστοιχο των Ελλήνων, το οποίο είναι 51,3%.

Πόσοι βρήκαν απασχόληση

Σε επίπεδο απασχόλησης, το δ΄ τρίµηνο πέρυσι βρήκαν απασχόληση 143.391 άτοµα, τα οποία ήταν άνεργα πριν από ένα έτος. Παράλληλα, 35.321 άτοµα μετακινήθηκαν από τον οικονοµικά µη ενεργό πληθυσμό σε θέσεις απασχόλησης. Αντίθετα, 160.534 άτοµα, τα οποία ένα χρόνο πριν ήταν απασχολούμενα, σήµερα είναι άνεργα και άλλα 86.798 άτοµα που ήταν απασχολούμενα, είναι πλέον οικονοµικά µη ενεργά. Επιπλέον, 124.570 άτοµα, που πριν από ένα έτος ανήκαν στον οικονοµικά µη ενεργό πληθυσμό, εισήλθαν στην αγορά εργασίας αναζητώντας απασχόληση, αλλά είναι άνεργα.

Ανά τομέα οικονομίας, στον πρωτογενή τοµέα καταγράφεται αύξηση 1,7% στον αριθµό των απασχολούμενων σε σχέση µε το δ΄ τρίµηνο 2012. Αντίθετα, παρατηρείται μείωση στους άλλους δύο τοµείς (στον δευτερογενή κατά 7,1% και στον τριτογενή κατά 2,2%).

Το ποσοστό της μερικής απασχόλησης ανέρχεται στο 8,5% του συνόλου των απασχολουμένων. Από το υποσύνολο αυτό των εργαζομένων, το 65% έκανε αυτή την επιλογή διότι δεν µπόρεσε να βρει πλήρη απασχόληση, το 6,7% για άλλους προσωπικούς ή οικογενειακούς λόγους, το 3,9 γιατί ήταν μαθητής ή σπουδαστής, το 3,4% διότι φροντίζει µικρά παιδιά ή εξαρτώμενους ενήλικες και το 20,9% για διάφορους άλλους λόγους.

Το ποσοστό των μισθωτών εκτιμάται σε 63,1% και εξακολουθεί να είναι χαμηλότερο του µέσου όρου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην οποία ανέρχεται στο 80% του συνόλου των απασχολουμένων.

πηγή: news247.gr

Pin It on Pinterest