Κάλεσα για κινητοποιήσεις από τον Δήμο Σύμης για τις ελλείψεις ιατρών

Ο δήμος Σύμης έχει ξεκινήσει κινήσεις ώστε να αντιμετωπιστεί το μεγάλο πρόβλημα έλλεψης ιατρών στο νησί.

Καλεί τους δημάρχους άλλων νησιών να προβούν από κοινού σε κινητοποιήσεις, σε συντονισμένες ενέργειες ώστε να αποφευχθούν χειρότερες καταστάσεις στον τομέα της υγείας.