Ισότιμο το πτυχίο Τουριστικών της Ρόδου με με του ΤΕΙ Θεσσαλίας

Με παρέμβαση του Συνηγόρου του Πολίτη, το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας του ΤΕΙ Θεσσαλίας, επανεξέτασε το αίτημα ενδιαφερόμενης και αποφάσισε να αναγνωρίσει το πτυχίο από την Ανωτέρα Σχολή Τουριστικών Επαγγελμάτων Ρόδου (ΑΣΤΕΡ), ως ισότιμο προς τα πτυχία που χορηγούσε το Τμήμα Τουριστικών Επιχειρήσεων της Σχολής των ΤΕΙ, της ανωτέρας βαθμίδας εκπαίδευσης.

Είχε προηγηθεί διαμαρτυρία της ενδιαφερόμενης στον Συνήγορο, καθώς ο τίτλος σπουδών που της απονεμήθηκε το 1987 από την ΑΣΤΕΡ, κατόπιν σπουδών διετούς διάρκειας, δεν αναγνωρίστηκε από τη Συνέλευση του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του ΤΕΙ Θεσσαλίας ως ισότιμος προς το πτυχίο Τουριστικών Επιχειρήσεων της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας των ΤΕΙ.

Σύμφωνα με την Αρχή, ο νόμος 3105/2003, όπως ισχύει, ορίζει, ότι η ΑΣΤΕΡ ανήκει στην ανωτέρα βαθμίδα εκπαίδευσης. Επίσης, ο νόμος 298/1976 ορίζει, μεταξύ άλλων, ότι τα πτυχία των Σχολών των Κέντρων Ανωτέρας Τεχνικής Εκπαιδεύσεως (ΚΑΤΕ) είναι ισότιμα προς τα πτυχία της ΑΣΤΕΡ. Ακόμη, ο νόμος 1865/1984 ορίζει, μεταξύ άλλων, ότι τα πτυχία ΚΑΤΕ και τα ισότιμα προς αυτά που αποκτήθηκαν μετά από σπουδές διάρκειας μικρότερης των τριών ετών αναγνωρίζονται ως πτυχία των ΤΕΙ αντίστοιχης ειδικότητας, εφόσον οι κάτοχοί τους έχουν τουλάχιστον πενταετή επαγγελματική ή και διδακτική πείρα μετά τη λήψη τους. Αρµόδια Αρχή για να διαπιστώσει εάν πληρούνται οι προϋποθέσεις αυτές είναι το Συμβούλιο του αντίστοιχου ΤΕΙ, που αποφαίνεται έπειτα από εισήγηση του Τµήµατος και γνώµη του Συµβουλίου της οικείας Σχολής. Το Συµβούλιο εκδίδει και το αντίστοιχο πιστοποιητικό ισοτιµίας.

Επίσης, η Αρχή σημειώνει, ότι ο νόµος 1404/1983, όριζε, ότι τα ΤΕΙ υπάγονταν στην ανώτερη βαθµίδα εκπαίδευσης. Στη συνέχεια, τα προαναφερόµενα εκπαιδευτικά ιδρύµατα εντάχθηκαν στην ανώτατη βαθµίδα εκπαίδευσης µε τις διατάξεις του νόµου 2916/2001.

Ο Συνήγορος του Πολίτη, με έγγραφό του προς το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του ΤΕΙ Θεσσαλίας επισήμανε τις προαναφερόμενες διατάξεις, ζητώντας την επανεξέταση του αιτήματος της ενδιαφερόμενης προκειμένου ο τίτλος σπουδών της ΑΣΤΕΡ να αναγνωριστεί ως ισότιμος προς το πτυχίο Τουριστικών Επιχειρήσεων της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας των ΤΕΙ, όπως και έγινε τελικώς.

 

efsyn.gr με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ

Pin It on Pinterest