Προσπάθειες του Β.Υψηλάντη, για την επίτευξη καλύτερων όρων παραχώρησης της Ροδιακής Έπαυλης στον Δήμο Ρόδου.

 

Συνεχίζονται οι προσπάθειες του Βουλευτή κ. Υψηλάντη, για την επίτευξη καλύτερων όρων παραχώρησης της Ροδιακής Έπαυλης στον Δήμο Ρόδου.

——————————————————————————-

Απάντηση είχε ο Βουλευτής Δωδεκανήσου, κ. Βασίλης Υψηλάντης, από το Υπουργείο Οικονομικών για την αναφορά που είχε καταθέσει για το θέμα της Ροδιακής Έπαυλης.

Ο Βουλευτής συνεχίζει να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια στο Υπουργείο Οικονομικών ώστε να επιτευχθούν οι καλύτεροι κατά το δυνατό όροι στο θέμα της παραχώρησης της Ροδιακής Έπαυλης στον Δήμο Ρόδου.

Το πλήρες κείμενο της απάντησης έχει ως εξής:

«Σε απάντηση του σχετικού εγγράφου σας με το οποίο μας διαβιβάστηκε η με αρ. πρωτ. 2020/09/01/2014, της Διεύθυνσης Κοινοβουλευτικού Ελέγχου της Βουλής των Ελλήνων, αναφορά του βουλευτού Βασίλειου Νικόλαου Υψηλάντη προς τον Υπουργό Οικονομικών σχετικά με την «Αποκατάσταση κτιρίου Ροδιακής Έπαυλης και ανάπλαση κήπου», σας γνωρίζουμε τα εξής:

Με την Δ6Α 1162069 ΕΞ 2011 Κ.Υ.Α. (Φ.Ε.Κ. 2779Β’ /02-12-11) η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Κτηματική Εταιρεία του Δημοσίου Ανώνυμη Εταιρεία» (ΚΕΔ Α.Ε.) συγχωνεύτηκε, με την απορρόφησή της από την ανώνυμη εταιρεία Ελληνικά Τουριστικά Ακίνητα Ανώνυμη Εταιρεία» και μετονομάστηκε σε «Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου Ανώνυμη Εταιρεία» (ΕΤΑΔ Α.Ε.).

Σκοπός της εταιρείας, σύμφωνα με το καταστατικό της, περίληψη του οποίου δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2904ΑΕ-ΕΠΕ/22-05-13, είναι, μεταξύ άλλων και η διοίκηση, διαχείριση, αξιοποίηση και εκμετάλλευση των ακινήτων του δημοσίου των υπαγόμενων εις την αρμοδιότητα του Υπουργείου Οικονομικών.

Για την επίτευξη του σκοπού της, η εταιρεία μπορεί να παραχωρεί για ορισμένο χρόνο την χρήση των ανωτέρω ακινήτων, έναντι ανταλλάγματος, μεταξύ άλλων και στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης για την στέγασή τους, την άσκηση των εκ του νόμου αρμοδιοτήτων τους ή την εκπλήρωση των σκοπών τους.

Η εταιρεία, κατά πάγια τακτική, εξετάζει την παραχώρηση της χρήσης δημοσίων ακινήτων σε οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης ή άλλους φορείς του δημόσιου τομέα, με δυνατότητα ανέγερσης κτιρίων ή μετατροπών σε υφιστάμενα κτίρια, με δαπάνες του χρήστη, κατόπιν προέγκρισης από την εταιρεία των σχετικών σχεδίων, του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης, της εξασφάλισης χρηματοδότησης υλοποίησης και συντήρησης του έργου.

Στο πλαίσιο αυτό και προκειμένου να μην χαθούν οι πόροι που εξασφαλίστηκαν, από τον Δήμο Ρόδου, για την υλοποίηση του έργου «Αποκατάσταση κτιρίου Ροδιακής Έπαυλης και ανάπλαση κήπου», χωρίς, εντούτοις, να έχει εξασφαλιστεί, προηγουμένως, η σύμφωνη γνώμη της ΕΤΑΔ Α.Ε., υπήρξαν αλληλογραφία και συναντήσεις με τον δήμαρχο Ρόδου, κατόπιν του δήμου για παραχώρηση του ακινήτου.

Στις συναντήσεις αυτές, ο δήμαρχος ενημερώθηκε για την υποχρέωση της εταιρείας, που απορρέει από το καταστατικό της, εξέτασης του αιτήματος παραχώρησης έναντι ανταλλάγματος, ύψους ανάλογου αγοραίου μισθώματος, για τον προσδιορισμό του οποίου θα ληφθεί υπόψη η επένδυση που έχει εγκριθεί από το Ε.Π. Κρήτης και Νοτίου Αιγαίου.

Όταν τούτο έγινε κατανοητό και αποδεκτό, η εταιρεία προχώρησε με εντατικούς ρυθμούς στην ωρίμανση του ακινήτου (τεκμηρίωση νομικού, πραγματικού και πολεοδομικού καθεστώτος, εκτίμηση αγοραίας αξίας κλπ) και με την συνδρομή του δήμου ως προς το πολεοδομικό καθεστώς.

Μετά και το τελευταίο έγγραφο του δήμου Ρόδου (αρ. πρωτ. ΕΤΑΔ 11674/09-12-13) που διευκρινίζει το πολεοδομικό καθεστώς του ακινήτου, για το θέμα εκκρεμεί εισήγηση, η οποία θα τεθεί στην κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας στην επόμενη συνεδρίασή του.»

Pin It on Pinterest