Ηλεκτρονική εξυπηρέτηση των πολιτών από την Αστυνομία σε Κυκλάδες και Δωδεκάνησα

Την διαδικασία εξυπηρέτησης των πολιτών μέσω ηλεκτρονικής διεύθυνσης (e-mail) και τηλεφωνικής γραμμής επαφής έθεσε σε εφαρμογή η Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Νοτίου Αιγαίου, στο πλαίσιο πρωτοβουλίας για τη μείωση της γραφειοκρατίας, την αυτοματοποίηση της υφιστάμενης υπηρεσιακής λειτουργίας, αλλά και την αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους πολίτες.


Ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail) και τηλεφωνική γραμμή επαφής θα λειτουργεί στις Διευθύνσεις Αστυνομίας Κυκλάδων, Α’ και Β’ Δωδεκανήσου, μέσω των οποίων οι πολίτες θα εξυπηρετούνται άμεσα, είτε με παραπομπή τους στις αρμόδιες Υπηρεσίες, είτε με παροχή σε αυτούς γενικών πληροφοριών που άπτονται των αρμοδιοτήτων της Ελληνικής Αστυνομίας, χωρίς να απαιτείται φυσική παρουσία τους.
Ονομαστικοποιημένο προσωπικό θα διαχειρίζεται τα e-mail, θα εξετάζει άμεσα τα αιτήματα των πολιτών και θα τα προωθεί στην αρμόδια Υπηρεσία, με σκοπό τη διεκπεραίωσή τους, κοινοποιώντας στον αποστολέα το αποτέλεσμα της ενέργειας.

Στις τηλεφωνικές γραμμές επαφής θα εξυπηρετούνται οι πολίτες, οι οποίοι δεν είναι χρήστες του διαδικτύου, κατά τις ώρες 08:00 – 18:00 καθημερινά.


Οι ηλεκτρονικές διευθύνσεις (e-mails) και οι τηλεφωνικές γραμμές επαφής ανά Διεύθυνση Αστυνομίας έχουν ως εξής:
*Δ.Α. Κυκλάδων:
 [email protected], 22810-96100
*Δ.Α. Α’ Δωδεκανήσου: [email protected], 22410-44100
*Δ.Α. Β’ Δωδεκανήσου:[email protected], 22420-22100