Πλατφόρμα ηλεκτρονικής διακυβέρνησης Δήμου Ρόδου από τους πολίτες

Στις 2 Μαΐου 2014 ημέρα Παρασκευή και ώρα 19:00 στο ξενοδοχείο Πλάζα προσκαλούμε τους συμπολίτες μας στην πρώτη θεματική ενότητά μας με θέμα: <<ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΙΩΝ>>

Η πλατφόρμα μας βασίστηκε στην αντίστοιχη της Σουηδίας και της Φινλανδίας και προσαρμόστηκε στις ιδιαιτερότητες και απαιτήσεις των τοπικών αυτοδιοικητικών δομών.

Θα αναλυθεί η συμβολή της στη διαφάνεια, την συμμετοχή των πολιτών στη λήψη των αποφάσεων και την βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος. Τα παραπάνω καθιστούν απαραίτητη την υιοθέτησή της καθίσταται απαραίτητη όχι μόνο για τις αυτοδιοικήσεις αλλά και από την κεντρική κυβέρνηση.

Η παραπάνω εφαρμογή εντάσσεται στα υπό χρηματοδότηση έργα από τα κοινοτικά κονδύλια για τα έτη 2015-2020. Η υιοθέτησή της από το Δήμο μας θα τον καταστήσει πρωτοπόρο πανελληνίως προσφέροντάς του την αποκλειστικότητα εμπορικής αξιοποίησής της.

Την παρουσίαση θα κάνει ο Δρ. Παναγιώτης Βασιλειάδης

Pin It on Pinterest