Πως θα παραμείνεις ικανός στο σεξ ως τα βαθιά γεράματα

ΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΗ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ

Η ανδρική ανικανότητα μπορεί να προέρχεται είτε από παθολογικούς είτε από εξωγενείς παράγοντες χωρίς να αποκλείονται οι ψυχολογικοί λόγοι.

Ανεξάρτητα την προέλευση της, η χαμηλή παραγωγή του οργανισμού σε Αργινίνη είναι ένας από τους σημαντικότερους λόγους για την ανδρική ανικανότητα, ενώ η υψηλή παραγωγή Αργινίνης είναι χαρακτηριστικό των υπερδραστήριων σεξουαλικά ανδρών.

Πως μπορούμε να διατηρήσουμε υψηλά τα επίπεδα Αργινίνης και κατά συνέπεια να παραμείνουμε ενεργοί στο κρεβάτι; Διαβάστε εδώ>>

Pin It on Pinterest