Το κλείσιμο του ΙΚΑ Καρπάθου και η «διγλωσσίỨτου Ροβέρτου Σπυρόπουλου

 

Κύριε Διοικητά,

Παρά την προηγηθείσα γραπτή και προφορική επικοινωνία μας και τις διαβεβαιώσεις σας τόσο προς εμάς όσο και προς τον Πρόεδρο της Επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων της Βουλής κ. Κρεμαστινό, οι υπηρεσίες σας όλων των επιπέδων μας πιέζουν προφορικώς και εγγράφως (β’ σχετ.) για παραχώρηση χώρου, ανάληψη εξόδων εξοπλισμού και λειτουργικών εξόδων για τη λειτουργία του «γραφείου» ΙΚΑ.

Επειδή ζητήσαμε να ξεκαθαριστεί επισήμως το ζήτημα μεταξύ των «φραζομένων» της Διοίκησης του ΙΚΑ και των γραφομένων και «φραζομένων» των υπηρεσιών της, παρακαλούμε να αποκαταστήσετε τη «διγλωσσία» και τις αντιφάσεις που καταλήγουν σε βάρος των 4.500 ασφαλισμένων Καρπάθου και Κάσου.

Αδιαπραγμάτευτη θέση μας είναι ότι το Τοπικό ΙΚΑ Καρπάθου πρέπει να παραμείνει εν λειτουργία με τους υπαλλήλους και τον εξοπλισμό του, διότι οι ασφαλισμένοι της Καρπάθου και της Κάσου, δεν είναι δυνατόν σε καμία περίπτωση να εξυπηρετηθούν από την Ρόδο. Αρκετές ταλαιπωρίες έχουν υποστεί μέχρι σήμερα, από το κλείσιμο άλλων υπηρεσιών!

Ο Δήμαρχος

Μιχαήλ Φ. Χανιώτης

Pin It on Pinterest