Κλείνει τελικά το ΙΚΑ στον Αρχάγγελο Ρόδου;

Θέμα : Λειτουργία γραφείο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ στον Αρχάγγελο Ρόδου

Σχετ. : Το με αρ. πρωτ. Υ20/12/5-12-2013 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών του ΙΚΑ

Κύριε διοικητά,

το ΙΚΑ μέσω της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών μας απέστειλε το με αρ. πρωτ. Υ20/12/5-12-2013 έγγραφο με θέμα «Σχετικά με λειτουργία Γραφείου ΙΚΑ-ΕΤΑΜ στον Αρχάγγελο» με το οποίο μας ζητά δωρεάν παραχώρηση χώρου και ανάληψη των λειτουργικών εξόδων για την λειτουργία του γραφείου.

Για το θέμα ενημερώθηκε ο πρόεδρος της Επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων ο Βουλευτής κ. Κρεμαστινός Δημήτρης, ο οποίος μας πληροφόρησε ότι σε τηλεφωνική του επικοινωνία μαζί σας, τον διαβεβαιώσατε ότι το Παράρτημα του ΙΚΑ στον Αρχάγγελο παραμένει ως έχει. Την ίδια διαβεβαίωση δώσατε και στον Αντιπρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Αρχαγγέλου.

Δυστυχώς σε τηλεφωνική επικοινωνία η αρμόδια υπάλληλος της Δ/νσης του IKA ζήτησε την απάντηση του Δήμου στο παραπάνω έγγραφο.

Επειδή θέλουμε να πιστεύουμε ότι δεν γίνεται διπλό παιχνίδι σε βάρος της παροχής υπηρεσιών του ΙΚΑ στους χιλιάδες ασφαλισμένους που εξυπηρετούνται από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Αρχαγγέλου, παρακαλούμε να ξεκαθαρίσετε το θέμα.

Εννοείται πως αδιαπραγμάτευτη άποψη μας είναι ότι πρέπει να συνεχίσει κανονικά η λειτουργία του Παραρτήματος του ΙΚΑ στον Αρχάγγελο, καθώς δεν είναι δυνατόν χιλιάδες ασφαλισμένοι με προβλήματα υγείας να διανύουν από 30 έως και 100 χλμ. Για να εξυπηρετηθούν.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 ΣΤΑΘΗΣ ΚΟΥΣΟΥΡΝΑΣ

Pin It on Pinterest