Ίδρυμα Σταματίου : Έρευνα της στη σύσταση της ιχθυοπανίδας, αυτόχθονης και ξενικής, που εμφανίζεται στις αλιευτικές δραστηριότητες στις ακτές της Ρόδου

Το Ίδρυμα Σταματίου από της συστάσεώς του, έχει εμφανίσει ένα προφίλ στην κοινωνία της Ρόδου εξαιρετικά αξιόλογο, με περιεχόμενο δράσεων σε διάφορους τομείς. Στον τομέα της Εκπαίδευσης, χορηγεί υποτροφίες για όλη τη διάρκεια των σπουδών σε αδύνατους οικονομικά ροδίτες φοιτητές που σπουδάζουν στα ΑΕΙ και ΤΕΙ της χώρας.

Στον τομέα του Αθλητισμού, έχει προσφέρει πάρα πολλά με την κατασκευή σημαντικών για την πόλη αθλητικών εγκαταστάσεων και διοργανώνοντας αθλητικούς αγώνες για τη νεολαία. Στον τομέα των Καλών Τεχνών, λειτουργεί και χρηματοδοτεί διάφορα Εργαστήρια για μικρούς και μεγάλους. Στον τομέα του Περιβάλλοντος, το Ίδρυμα απεφάσισε φέτος να επικεντρώσει την προσοχή του στο θαλάσσιο χώρο που περιβάλλει το νησί της Ρόδου.

Η κλιματική αλλαγή που έχει γίνει ιδιαίτερα αισθητή ειδικά τα τελευταία χρόνια σε όλες τις γεωγραφικές ζώνες της Γης, επηρεάζει αφάνταστα τη ζωή των ανθρώπων και συχνά τη μετατρέπει σε ζωή σε επικίνδυνο τοπίο.. προκαλώντας ακόμα και μετακινήσεις ολόκληρων λαών.

Η ζωή σε ένα νησί όπως η Ρόδος επηρεάζεται σημαντικά από την περιβάλλουσα θάλασσα!

Η θάλασσα της Ρόδου θεωρείται μια από τις σημαντικότερες της Ανατολικής Μεσογείου, γιατί είναι σταυροδρόμι για τα ξενικά είδη ψαριών που έχουν εισβάλει στη Μεσόγειο προερχόμενα κυρίως από την Ερυθρά Θάλασσα μέσω της Διώρυγας του Σουέζ και η αιτία είναι ότι έχει αρκετά ζεστή θάλασσα και αποτελεί ένα hot spot για τα ψάρια αυτά. Οι διαδικασίες ενσωμάτωσης των ξένων ειδών στις κοινότητες των ψαριών και στο τροφικό πλέγμα δεν γίνεται χωρίς κινδύνους. Επηρεάζουν τη βιοποικιλότητα και τα τοπικά αποθέματα σημαντικών, από οικονομική άποψη ειδών, με εμφανείς αρνητικές κοινωνικές, οικονομικές και οικολογικές επιπτώσεις.

Έχουν εμφανιστεί ξενικά είδη χωρο-κατακτητικά και άλλα εξαιρετικά τοξικά και επικίνδυνά για την ανθρώπινη υγεία. Η παρακολούθηση της εγκατάστασης και της εξάπλωσης (χωρικής και χρονικής) των ξενικών ειδών ψαριών έχει ιδιαίτερη σημασία για την αποτίμηση της οικολογικής κατάστασης της περιοχής της Ρόδου.

Επειδή κανένας μη ειδικός δεν μπορεί να «αγγίξει» θέματα λεπτά και κυρίως ισορροπίας ενός οικοσυστήματος τόσο ζωντανού όσο η θάλασσά μας αλλά και ευτυχώς αρκετά ανθεκτικού σε διαταράξεις που μπορεί να συμβαίνουν καθημερινά, το Ίδρυμα Σταματίου απεφάσισε να δεχθεί σχετική εισήγηση της Επιτροπής Περιβάλλοντος που λειτουργεί στους κόλπους του που αποτελείται από την Πρόεδρο κα Χαρίτου Άννα, και μέλη τους κ.κ. Γεραβέλη Σπύρο, Γεωργόπουλο Βασίλειο, Μουλά Ευαγγελία, Σκιαδόπουλο Άρη και Χαντζιάρα Θεώνη και να εμπιστευθεί τους ειδικούς επιστήμονες που εργάζονται στον Υδροβιολογικό Σταθμό Ρόδου (ΥΣΡ) γνωστό ως Ενυδρείο που ανήκει στο Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛΚΕΘΕ) και να αναλάβει τη χρηματοδότηση ενός ερευνητικού προγράμματος που φέρει τον τίτλο: «Επίδραση των ξενικών ιχθύων στην παράκτια αλιεία του νοτιοανατολικού Αιγαίου», για ένα χρόνο, από το καλοκαίρι του 2018 έως το καλοκαίρι του 2019,

Η προτεινόμενη έρευνα εστιάζει το ενδιαφέρον της στη σύσταση της ιχθυοπανίδας, αυτόχθονης και ξενικής, που εμφανίζεται στις αλιευτικές δραστηριότητες στις ακτές της Ρόδου.

Το όλο πρόγραμμα που περιλαμβάνει πειραματική αλιεία με επαγγελματικά αλιευτικά σκάφη τα οποία αλιεύουν με βιντζότρατα και με δίκτυα στην περιοχή της Ρόδου στον Κόλπο των Τριαντών και στον Κόλπο Φαληρακίου, την ταξινόμηση των ψαριών πάνω στο αλιευτικό σκάφος, και μεταφορά τους στα εργαστήρια του Υδροβιολογικού Σταθμού για περαιτέρω αναγνώριση και μελέτη από τους ειδικούς επιστήμονες του Σταθμού.

Βασικό χαρακτηριστικό του προγράμματος είναι η συμμετοχή και της μαθητικής κοινότητας της Ρόδου (των πρώτων τάξεων του Γυμνασίου τουλάχιστον) σε όλες τις φάσεις του, γεγονός που θα εμβαθύνει και θα εμπλουτίσει ποσοτικά και ποιοτικά το πρόγραμμα που θα υιοθετηθεί από το Ίδρυμα. Με τη συμμετοχή σε όλες τις φάσεις του προγράμματος των μαθητών Γυμνασίων της Ρόδου, θα αποκτήσει σημαντικό ειδικό βάρος η γενναιόδωρη χορηγία του Ιδρύματος, γιατί θα εισχωρήσει με τον καλύτερο τρόπο και στην Εκπαίδευση.

Θα δοθεί η ευκαιρία σε μικρούς μαθητές παράλληλα με την ουσιαστική ενημέρωση που θα έχουν, να αναπτύξουν και την ευαισθησία τους στα θέματα περιβάλλοντος και θα ανακαλύψουν το μυστικό κόσμο της θάλασσας και των ψαριών, τα εργαλεία που χρησιμοποιούν οι τράτες, τη δουλειά που γίνεται στο εργαστήριο από τους ειδικούς επιστήμονες που θα τους ενημερώνουν για ό, τι συμβαίνει και ό, τι αντιμετωπίζουν στο ερευνητικό τους έργο.

Παράλληλα θα δοθεί ευκαιρία στους μαθητές να αναπτύξουν και τις καλλιτεχνικές τους ικανότητες και ενδιαφέροντα παίρνοντας φωτογραφίες σε όλες τις φάσεις του προγράμματος, σχεδιάζοντας ό, τι τους κινεί το ενδιαφέρον και ίσως τους δοθεί η ευκαιρία να ανακαλύψουν τα ταλέντα και τις κλίσεις τους σε επιστημονικούς τομείς που δεν θα γνώριζαν διαφορετικά.