Ιατρικός Σύλλογος Ρόδου: Τα ιδιωτικά εργαστήρια δεν κρύβουν κρούσματα covid-19

Τα Ιατρικά Διαγνωστικά Εργαστήρια λειτουργούν με υψηλές ποιοτικές προδιαγραφές και τηρούν όλα όσα προβλέπει η ισχύουσα νομοθεσία.

Εξ’ αφορμής δημοσιεύματος στον τοπικό τύπο που αφορούσε την συνέντευξη τύπου του Περιφερειάρχη Ν. Αιγαίου κ. Γ. Χατζημάρκου σχετικά με το αν υπάρχει πιθανή απόκρυψη κρουσμάτων τόσο από το Δημόσιο όσο και από τον ιδιωτικό τομέα και σε συνέχεια πολλών παραπόνων που διατυπώθηκαν προς τον Ιατρικό Σύλλογο Ρόδο από Ιατρούς μέλη μας σχετικά με το περιεχόμενο των απαντήσεων του κ. Περιφερειάρχη, ο Ιατρικός Σύλλογος Ρόδου, οφείλει, ως θεσμικό όργανο που κύριο μέλημα του έχει την προστασία της δημόσιας υγείας, να ενημερώσει τους πολίτες επ΄αυτού, έγκυρα και υπεύθυνα.

Ειδικότερα:

Στην παραπάνω συνέντευξη τύπου φέρεται ο κ. Περιφερειάρχης να εδήλωσε ότι “αν κρύβονται θετικά δείγματα θα είναι από ιδιωτικά εργαστήρια κι όχι από το Δημόσιο Νοσοκομείο” και για αυτό θα διατάξει σχετικούς ελέγχους στα ιδιωτικά διαγνωστικά εργαστήρια.

Την ως άνω δήλωση θεωρούμε τουλάχιστον άστοχη και ατυχή ή εκ πλάνης, καθόσον ως είναι γνωστόν σε όλους μας, η προβλεπόμενη διαδικασία ελέγχου και καταχώρησης του δείγματος, είναι νομοθετικά κατοχυρωμένη όπως την αναλύουμε παρακάτω.

Στο νησί της Ρόδου εκτός των μοριακών αναλυτών που υπάρχουν στο Γ. Ν. Ρόδου, υπάρχουν μέχρι σήμερα 2 (δύο) μοριακοί αναλυτές στον ιδιωτικό τομέα, ένας στην ιδιωτική κλινική Euromedica και ένας σε μοριακό βιολογικό εργαστήριο. Στα ιδιωτικά μικροβιολογικά εργαστήρια (σε ορισμένα από αυτά) λαμβάνονται δείγματα και αποστέλλονται σε μεγάλα διαγνωστικά κέντρα μοριακής βιολογίας σε μεγάλες πόλεις και κάθε δείγμα συνοδεύεται υποχρεωτικά από συγκεκριμένο έντυπο. Είναι αδύνατον απ΄ όσα γνωρίζουμε να δεχθεί κέντρο, δείγμα που δεν συνοδεύεται από το έντυπο του ΕΟΔΥ, όπου εκεί αναφέρονται μια σειρά πληροφοριών του ιατρού, του ασθενούς αλλά και αναλυτική περιγραφή από το ιστορικό και την κλινική κατάσταση του πιθανού κρούσματος που ελήφθη το δείγμα.

Το δε αποτέλεσμα του μοριακού ελέγχου δεν βαρύνει τον εργαστηριακό ιατρό που έλαβε το δείγμα αλλά το διαγνωστικό κέντρο που εξετάζει, εκδίδει αποτέλεσμα και το δηλώνει αρμοδίως.

Εξάλλου, η ΗΔΙΚΑ που είναι η υπεύθυνη αρχή της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης έχει ενεργοποιήσει με σχετική Υπουργική Απόφαση από την 20η Μαΐου 2020 το Εθνικό Μητρώο Ασθενών με Covid-19 όπου εκεί γίνεται υποχρεωτικά η εγγραφή των θετικών κρουσμάτων.

Αρχικά, πρόσβαση στο εν λόγω Μητρώο για την καταχώρηση και ενημέρωση των δεδομένων, είχαν οι θεράποντες κλινικοί ιατροί  των ασθενών και από τον Ιούλιο του 2020 έχει δοθεί πρόσβαση και σε όλους τους εργαστηριακούς ιατρούς που εξετάζουν το δείγμα.

Ως Ιατρικός Σύλλογος Ρόδου Ν.Π.Δ.Δ. και θεματοφύλακας της δημόσιας υγείας σε επίπεδο πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας φροντίδας υγείας, αφενός έχουμε την υποχρέωση να προστατεύουμε το κύρος των ιατρών και των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας από αυτούς και την εξ αυτού του λόγου, σχέση εμπιστοσύνης που οφείλει να διέπει τον ιατρό με τον πολίτη. Αφ΄ετέρου δε, συνεπείς με το θεσμικό μας ρόλο και μόνο και ως γνώστες των θεμάτων υγείας επιδιώκουμε συνεργασίες με όλους τους φορείς της περιοχής μας, προκειμένου από κοινού να διασφαλίζουμε τις ποιοτικότερες υπηρεσίες υγείας επ΄ ωφελεία του πολίτη.

Αναμένουμε λοιπόν, ως είναι λογικό και αναγκαίο, την ανταπόκριση όλων των συναρμόδιων φορέων για την επίτευξη όλων των παραπάνω.

Ο Πρόεδρος Ο Γεν. Γραμματέας

Ηλίας Ι. Τσέρκης Μιχαήλ Ν. Βολονάκης