Προσοχή ! Διακοπή κυκλοφορίας οχημάτων και απαγόρευση στάθμευσης λόγω εργασιών

Παρακαλούμε για την έκδοση απόφασης διακοπής κυκλοφορίας και απαγόρευσης στάθμευσης το Σάββατο 29-11-2014 στην οδό 28ης Οκτωβρίου από τις 07:00 έως και 15:00 και την Κυριακή 30-11-2014 στην οδό Ηρώων Πολυτεχνείου από τις 07:00 έως 13:00, λόγω καθαρισμού φρεατίων.