Η Μεγίστη είναι ο ορισμός της Ελλάδας και η μικρογραφία της