“Η φωνή των γονέων της Ρόδου ενώθηκε με των εκπαιδευτικών”

Την Παρασκευή 4 Οκτωβρίου πραγματοποιήθηκε παράσταση διαμαρτυρίας από γονείς στις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, μετά από κάλεσμα της Ένωσης Συλλόγων Γονέων Ρόδου. Η φωνή των γονέων ενώθηκε με αυτή των εκπαιδευτικών, που επίσης είχαν καλέσει σε κινητοποίηση την ίδια ημέρα. Από τη μεριά των γονέων, παραδόθηκε το παρακάτω ψήφισμα με τα αιτήματα της Ένωσης, έτσι ώστε να τα προωθήσουν οι αρμόδιοι διευθυντές στο Υπουργείο Παιδείας και με την έκκληση να πιέσουν και αυτοί περισσότερο να καλυφθούν οι ανάγκες των παιδιών άμεσα.

Το ψήφισμα:

Αναφορικά με την εφαρμογή της δίχρονης προσχολικής αγωγής.

Διεκδικούμε και απαιτούμε:

Αποκλειστικά Δημόσιες και Δωρεάν Δομές για όλα τα παιδιά προσχολικής ηλικίας.
Δημιουργία νέων σύγχρονων δομών, παιδικών σταθμών και νηπιαγωγείων, για να καλυφτούν όλες οι ανάγκες.
Μόνιμο παιδαγωγικό, ειδικό παιδαγωγικό και βοηθητικό προσωπικό.
Ούτε ένα ευρώ από την τσέπη μας. Δωρεάν και Δημόσια η φοίτηση για όλα τα παιδιά.
Ενιαίο αναβαθμισμένο παιδαγωγικό, επιστημονικά θεμελιωμένο πρόγραμμα αγωγής και φροντίδας του παιδιού με βάση τις ανάγκες της κάθε ηλικίας, ώστε να αναπτύσσεται σωματικά, νοητικά και να κοινωνικοποιείται ομαλά το παιδί.

Αναφορικά με την Πρωτοβάθμια και τη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση

Διεκδικούμε και απαιτούμε:

Άμεση κάλυψη των κενών με μόνιμο εκπαιδευτικό προσωπικό τόσο σε γενικούς δασκάλους όσο και σε ειδικότητες μέχρι και το τελευταίο χωριό του νησιού.
Άμεση κάλυψη όλων των κενών σε καθηγητές στα Γυμνάσια και στα Λύκεια του νησιού.
Αντισεισμικό έλεγχο σε όλες τις σχολικές μονάδες του νησιού.
Δημιουργία από κρατικά κονδύλια νέων,σύγχρονων σχολικών μονάδων.

Δε συμβιβαζόμαστε με λύσεις- μπαλώματα. Ζητάμε να καλυφθούν οι ανάγκες των παιδιών μας στη μόρφωση […]

ΕΝΩΣΗ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ – ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ – ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ – ΕΝΙΑΙΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠ.Α.Λ. ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ