Η Διεύθυνση Κοινωνικής Πολιτικής στηρίζει τον γονέα!

Η  Αντιδήμαρχος κα. Άννα Ζωάννου, αφουγκραζόμενη τις ανάγκες των ωφελούμενων γονέων δημιούργησε στους χώρους της Διεύθυνσης Κοινωνικής Πολιτικής έναν όμορφο παιδότοπο, ο οποίος, μάλιστα,  αποτελεί καινοτομία σε εθνικό επίπεδο.

Στον παιδότοπο θα  απασχολούνται δημιουργικά (ζωγραφική, παιχνίδια κτλ) παιδιά καθ’ όλη τη διάρκεια της παραμονής των γονιών τους στο χώρο. Απώτερος σκοπός είναι η διευκόλυνση των γονέων που απευθύνονται στις υπηρεσίες της Διεύθυνσης Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου Ρόδου μαζί με τα παιδιά τους.

Η Διεύθυνση Κοινωνικής Πολιτικής ακολουθώντας το πλάνο εκσυγχρονισμού του ΟΠΕΚΑ στέκεται δίπλα στην οικογένεια, στον ανάπηρο, στον υπερήλικα, στον άπορο, στο παιδί προσφέροντας τις ακόλουθες υπηρεσίες:

Μέσω του Κέντρου Κοινότητας παρέχεται στους ωφελούμενους άμεσα, πέρα από το Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης (ΚΕΑ),  μια σειρά επιδομάτων όπως: το έκτακτο, το αναπηρικό, το διατροφικό, το κοινωνικής αλληλεγγύης ανασφάλιστων υπερηλίκων και το στέγασης.

Τέλος, εξειδικευμένοι επιστήμονες (ψυχολόγος, κοινωνικός λειτουργός, οικονομολόγος, κοινωνιολόγος), μέσω ατομικής και ομαδικής συμβουλευτικής υποστήριξης, συμβάλλουν στην κοινωνική και εργασιακή ένταξη των ωφελούμενων. Οι συνεδρίες πραγματοποιούνται κάθε εβδομάδα και σχεδιάζονται στη βάση εξατομικευμένων αναγκών.

«Θέτουμε τις βάσεις της Κοινωνικής Πολιτικής του Αύριο, που πρέπει να ξεφύγει από την αποκλειστική καταβολή επιδομάτων και να συνδυαστεί με μία σειρά υπηρεσιών που αποβλέπουν στην ένταξη και ενεργοποίηση των ευάλωτων ατόμων και ομάδων. Πάντα με σεβασμό και με δείκτη επιτυχίας το χαμόγελο των συνανθρώπων μας» επισήμανε η κα. Άννα Ζωάννου.