Η Αναπτυξιακή Εταιρεία Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου στην Ρουμανία για την υλοποίηση του έργου RECREATE

Ολοκληρώθηκε την Πέμπτη, 17 Οκτωβρίου 2019 η συμμετοχή της Αναπτυξιακής Εταιρείας Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου στο δεύτερο θεματικό εργαστήριο του έργου RECREATE “REinforce Competitiveness of REgionAl Transport SMEs ” (Βελτίωση ανταγωνιστικότητας των ΜΜΕ που δραστηριοποιούνται στον τομέα των μεταφορών σε επίπεδο περιφερειών). Η συνάντηση του έργου ήταν διήμερη και έλαβε χώρα στην πόλη της στην Κραϊόβα της Ρουμανίας. Την ευθύνη διοργάνωσης είχε η Αναπτυξιακή εταιρεία της Περιφέρειας της Νότιο-δυτικής Oltenia και συμμετείχαν εκτός από την ελληνική αντιπροσωπεία, στελέχη από την Περιφέρεια της Καμπανίας (Regione Campania), το Πανεπιστημίο του Coventry και το Κέντρο Καινοτομίας της Λιθουανίας.

Κατά την πρώτη ημέρα των εργασιών παρουσιάστηκαν η κατάσταση της αγοράς που σχετίζεται με την τις μεταφορές στην Ρουμανία και συγκεκριμένα στην Περιφέρεια της SouthWest Oltenia και η στενή σχέση που υπάρχει μεταξύ της τοπικής, περιφερειακής και εθνικής επιχειρηματικής δραστηριότητας στον τομέα των μεταφορών με την έρευνα, μέσα από τη συνεργασία με φορείς της ανώτατης εκπαίδευσης και τα τοπικά πανεπιστήμια. Στα εργαστήρια που πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο της συνάντησης συζητήθηκε σε βάθος το θέμα των εμποδίων και δυνατοτήτων που προσφέρουν η κατοχύρωση των πνευματικών δικαιωμάτων και τα οφέλη ης εμπορευματοποίησης των καινοτόμων προϊόντων στις μεταφορές, όσο και η σημασία της ανάπτυξης δεξιοτήτων μέσα από προγράμματα εκπαίδευσης στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που σχετίζονται με τις μεταφορές. Τα συμπεράσματα των εργαστηρίων θα αποτυπωθούν στα πρακτικά της συνάντησης τα οποία θα είναι διαθέσιμα στο αμέσως προσεχές χρονικό διάστημα στην ιστοσελίδα του έργου www.interregeurope.eu/recreate/.

Τη δεύτερη ημέρα της συνάντησης πραγματοποιήθηκε στοχευμένες επισκέψεις εργασίας στις εγκαταστάσεις της εταιρείας SOFTRONIC (https://www.softronic.ro/engb-index.html) η οποία δραστηριοποιείται στην κατασκευή ηλεκτροκινούμενων αμαξοστοιχιών και της εταιρείας NEXTROM (https://e-twow.ro/) η οποία κατασκευάζει ιδιαίτερα καινοτόμα και ανταγωνιστικά προϊόντα σχετικά με την εναλλακτική μετακίνηση στον αστικό ιστό, όπως ηλεκτρικά πατίνια, ηλεκτρικά ποδήλατα κ.α. Και οι δύο εταιρίες αποτελούν αναπτυσσόμενες επιχειρηματικές προσπάθειες οι οποίες έλαβαν και λαμβάνουν στα διάφορα στάδια της ανάπτυξής τους την βοήθεια της Περιφερειακής Διοίκησης, αλλά και της πανεπιστημιακής κοινότητας μέσα από την έρευνα για καινοτόμες και εφαρμόσιμες λύσεις. Αυτός ήταν και ο λόγος ο κύκλος των επισκέψεων ολοκληρώθηκε στο Πανεπιστήμιο της Κρακοβίας και συγκεκριμένα στο τμήμα Αστικής Κινητικότητας όπου μεταξύ των άλλων ερευνητικών δραστηριοτήτων παρέχονται και υπηρεσίες προς ιδιωτικές εταιρείας για την βελτίωση αλλά και κατοχύρωση των πνευματικών δικαιωμάτων των προϊόντων που αναπτύσσονται.

Στο πλαίσιο των υποχρεώσεων που απορρέουν από της συμμετοχή της ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΕ στο εταιρικό σχήμα του έργου RECREATE προγραμματίζεται η διοργάνωση στο αμέσως προσεχές διάστημα, συνάντηση των τοπικών ενδιαφερομένων μερών (stakeholders) στη Σύρο, όπου και θα παρουσιαστούν οι στόχοι και οι εξελίξεις του έργου και αφετέρου τα αποτελέσματα του θεματικού εργαστηρίου στην Κραϊόβα της Ρουμανίας.

Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι η υλοποίηση του έργου RECREATE εντάσσεται στην συνολική στρατηγική της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου για την αξιοποίηση όλων των πιθανών πηγών χρηματοδότησης από Ευρωπαϊκούς και Εθνικούς Πόρους προς όφελος της ανάπτυξης, αξιοποίησης των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της περιφέρειας και ενσωμάτωσης σύγχρονων και καινοτόμων τεχνολογιών και εργαλείων στην καθημερινότητα των επιχειρήσεων και της κοινωνίας. Τα τελευταία χρόνια η Αναπτυξιακή Εταιρεία της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου εκτελεί πλήθος έργων και παρά τους περιορισμένους πόρους σε ανθρώπινο δυναμικό έχει υλοποιήσει έξι έργα με ιδιαίτερα αυστηρούς και απαιτητικούς διαχειριστικά όρους χρηματοδότησης από ευρωπαϊκά προγράμματα όπως το Ineterreg Europe, Interreg Ελλάδα-Κύπρος και MED. Αποτέλεσμα των παραπάνω είναι η Αναπτυξιακή Εταιρεία να αποτελεί αυτή τη στιγμή περιζήτητο εταίρο σε υπό υποβολή κοινές προτάσεις χρηματοδότησης. Ήδη αναμένεται η δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων για τρία ακόμα έργα τα οποία έχουν φτάσει στο τελικό στάδιο αξιολόγησης απέναντι σε περισσότερα από τριακόσια ανταγωνιστικά έργα, με πολύ σημαντικές πιθανότητες τελικής έγκρισης. Τα παραπάνω κάνουν πράξη τη στρατηγική επιλογή και εντολή του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου κ. Χατζημάρκου Γιώργου στο να καταστεί η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου σημείο αναφοράς σε Ευρωπαϊκό Επίπεδο και σε αυτό τον τομέα.

Την Αναπτυξιακή Εταιρεία Νοτίου Αιγαίου εκπροσώπησαν στις εργασίες του Θεματικού Εργαστηρίου, ο Πρόεδρός της και Εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος σε θέματα Ευρωπαϊκών Προγραμματων κ. Μπάρδος Χρήστος, το στέλεχος της ΕΝΕΡΓΚΕΙΑΚΗΣ κ. Χριστοφάκης Κωνσταντίνος, το στέλεχος του παραρτήματος του Ινστιτούτου Μεταφορών του ΕΚΕΤΑ στη Ρόδο, Πολιτικός Μηχανικός κα Παπανδρέου Μαρία, και ο επικεφαλής της ομάδας έργου του εξωτερικού εμπειρογνώμονα LEVER Σύμβουλοι Ανάπτυξης ΑΕ, Χημικός Μηχανικός κ. Κυριάκου Αλκιβιάδης.

Το έργο RECREATE χρηματοδοτείται μέσω του προγράμματος INTERREG EUROPE 2014-2020 από πόρους του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης και Εθνικούς Πόρους. Για περισσότερες πληροφορίες που αφορούν το έργο RECREATE σας προτρέπουμε να απευθυνθείτε στην ιστοσελίδα του έργου www.interregeurope.eu/recreate/.

Pin It on Pinterest

Share This