Υλοποίηση διακρατικού έργου «Hybrid Parks» από την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου.

Η κλιματική αλλαγή είναι μία αυξανόμενη απειλή με πολλαπλές επιπτώσεις οι οποίες είναι ήδη αισθητές σε παγκόσμια κλίμακα. Τα πάρκα πρόκειται να διαδραματίσουν κρίσιμο ρόλο σε στρατηγικές πρόληψης περιβαλλοντικής επικινδυνότητας με διάφορους τρόπους, για παράδειγμα, με τη μορφή πράσινων διαδρόμων για την άμβλυνση της κλιματικής αλλαγής. Παράλληλα, τα πάρκα αποτελούν σύγχρονους πόλους έλξης που μπορούν να συμβάλλουν στην ενίσχυση του τουριστικού προϊόντος και στην προσέλκυση επισκεπτών.
Την αναγκαιότητα αυτή διέκρινε η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, η οποία συμμετέχει στο Ευρωπαϊκό Έργο «HYBRID PARKS» (www.hybridparks.eu) που σκοπό έχει τη βελτιστοποίηση της αξιοποίησης δημόσιων πάρκων και κήπων, συμβάλλοντας στη βιώσιμη τοπική και περιφερειακή ανάπτυξη, καθώς και στις πολιτικές προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή. Το έργο αυτό υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας INTERREG IVC στο οποίο συμμετέχουν συνολικά 16 εταίροι από 10 Ευρωπαϊκές χώρες (Αυστρία, Γερμανία, Γαλλία, Ελλάδα, Ηνωμένο Βασίλειο, Ιταλία, Μάλτα, Πολωνία, Σουηδία, Φινλανδία). Στο εταιρικό σχήμα περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, πόλεις και περιοχές, οι οποίες, εδώ και χρόνια, προωθούν ενεργά και αξιοποιούν τα πάρκα σε ένα ευρύτερο επίπεδο πολιτικής, όπως σε επίπεδο οικονομικής ανάπτυξης, κοινωνικής ενσωμάτωσης, διαφοροποίησης των αγροτικών περιοχών, προστασίας της πολιτιστικής κληρονομιάς, φυσικών τοπίων και περιβάλλοντος και αστικής ανάπλασης.
Κύριος στόχος του έργου είναι η αξιοποίηση των δυνατοτήτων και των ευκαιριών που προσφέρουν τα πάρκα για την επίτευξη οικονομικών, κοινωνικών και περιβαλλοντικών οφελών , τόσο σε τοπικό, όσο και σε περιφερειακό επίπεδο.
Μέχρι σήμερα, η Περιφέρεια έχει καταγράψει την υφιστάμενη κατάσταση αναφορικά με το ρόλο των πάρκων στη διαμόρφωση των τοπικών και περιφερειακών πολιτικών και έχει εκπονήσει μελέτη εφαρμογής βέλτιστων πρακτικών που αφορά στο Βοτανικό Κήπο της Ρόδου.
Επίσης, οι εκπρόσωποι της Περιφέρειας συμμετέχουν ενεργά σε εκπαιδευτικές συναντήσεις, εργαστήρια και συνέδρια στο πλαίσιο του έργου όπου έχουν την ευκαιρία να εργαστούν από κοινού πάνω στη μελέτη και την αξιολόγηση των καλών πρακτικών, καθώς και στην ανταλλαγή εμπειριών και τεχνογνωσίας τα οποία θα συμβάλλουν στην βελτίωση της διαχείρισης των πάρκων της Περιφέρειας. Ταυτόχρονα, περιλαμβάνονται δράσεις για την ευαισθητοποίηση των πολιτών για τα σημαντικά οφέλη που απορρέουν από την αξιοποίηση των χώρων πρασίνου.
Πρόσφατα, οι υπεύθυνοι έργου της Περιφέρειας συμμετείχαν στις τεχνικές συναντήσεις και στα εργαστήρια που πραγματοποιήθηκαν στην περιοχή Βρετάνη της Γαλλίας, καθώς και στο Linköping της Σουηδίας όπου αποκόμισαν σημαντική γνώση και ερεθίσματα σχετικά με την πολυδιάστατη αξιοποίηση των κήπων.
Κατά το διάστημα 26-28 Ιουνίου θα πραγματοποιηθεί στη Ρόδο συνέδριο με τη συμμετοχή όλων των Ευρωπαίων εταίρων του έργου και Ελλήνων εμπειρογνωμόνων.
Η ολοκλήρωση του συνολικού έργου αναμένεται στα τέλη του 2014.

Pin It on Pinterest