Εργασίες για την επισκευή των γραφείων του Τμήματος Ασφαλείας Ρόδου χρηματοδοτεί η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου

Συμπληρωματική εργολαβική σύμβαση συνολικού ποσού 61.180,57 ευρώ υπέγραψε ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου κ. Γιώργος Χατζημάρκος, για το έργο της επισκευής των Γραφείων του Τμήματος Ασφαλείας Ρόδου.
Η σύμβαση περιλαμβάνει νέες εργασίες, οι οποίες κρίθηκαν αναγκαίες για την αρτιότητα και λειτουργικότητα του κτιρίου που δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθούν στην αρχική μελέτη.
Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.
Ο ανάδοχος υποχρεούται να ολοκληρώσει το όλο έργο εντός εξήντα (60) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.

Pin It on Pinterest

Share This