Γιάννης Παππάς: «Αίρεται η ανισότητα Δωδεκανήσου και λοιπής Ελλάδας στο προς ψήφιση νομοσχέδιο περί αιγιαλού» – Ευδοκίμησαν οι πρωτοβουλίες που ανέλαβε ο Δωδεκανήσιος Υπουργός

Η απαίτηση όλων των φορέων της Δωδεκανήσου, είχαν να κάνουν με τον τρόπο προσδιορισμού της κοινόχρηστης ζώνης του αιγιαλού και της παραλίας στο Νομό Δωδεκανήσου σε σχέση με τις υπόλοιπες περιοχές της Ελλάδος, ο οποίος ίσχυε από την Ιταλική κατοχή έως και σήμερα, ως τοπικό δίκαιο.

Στις περιοχές εκτός των ορίων οικισμών – πόλεως και σύμφωνα με το άρθρο 3 του ΚΔ 132/29, ο αιγιαλός είναι η συνήθης ανάβαση του χειμερίου κύματος προσαυξημένη κατά 12 μέτρα και αν η συνεχής πολυγωνική γραμμή τέμνει τα προς την θάλασσα όρια των ιδιοκτησιών, τότε δεν χαράσσεται γραμμή παραλίας. Στην περίπτωση κατά την οποίαν η παραπάνω πολυγωνική γραμμή του αιγιαλού δεν τέμνει τα προς την θάλασσα όρια των ιδιοκτησιών, τότε χαράσσεται παραλία επί των ορίων των προς την θάλασσα ιδιοκτησιών. Και σε αυτή την περίπτωση η γραμμή παραλίας ταυτίζεται με τα προς την θάλασσα όρια των ιδιοκτησιών.

Αντιθέτως, στις περιοχές εκτός Νομού Δωδεκανήσου, η γραμμή του αιγιαλού χαράσσεται σύμφωνα με τα άρθρα 4 και 5 του Ν. 2971/2001 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, όπου ο αιγιαλός είναι η συνήθης ανάβαση του χειμερίου κύματος για τις εντός και εκτός σχεδίου πόλεων περιοχές.

Αν η αρμόδια επιτροπή του άρθρου 3 κρίνει ότι ο κοινόχρηστος χώρος του αιγιαλού που προσδιορίστηκε με την ως άνω διαδικασία δεν επαρκεί και δεν εξυπηρετεί τις ανάγκες του κοινού, μπορεί να προσδιορίσει παραλία (έως 50 μέτρα) η οποία δύναται να συμπεριλάβει ακόμα και ιδιωτική έκταση η όποια απαλλοτριώνεται λόγω δημόσιας ωφέλειας.

Μετά από πολλαπλές, διά ζώσης και διαδικτυακές επαφές του Υφυπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής κ. Γιάννη Παππά, με τον Υπ.Οικονομικών κ. Χατζηδάκη και την αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου  Οικονομίας και Οικονομικών, αποκαθίσταται η ανισότητα μεταξύ της Δωδεκανήσου και της λοιπής Ελλάδας.

Με την επικείμενη μετάπτωση των Κτηματολογικών Γραφείων Ρόδου και Κω – Λέρου στο Εθνικό Κτηματολόγιο, θα εναρμονισθεί η διαδικασία χάραξης ορίων αιγιαλού και παραλίας και στα Δωδεκάνησα, όπως ισχύει στην υπόλοιπη Ελλάδα, ενώ καταργείται άμεσα το άρθρο 26 του Ν. 2971/01.

Η διάταξη που συμφωνήθηκε από τον κ. Παππά και τους συνεργάτες του Υπ. Οικονομικών και καλύπτει το σύνολο των Δωδεκανησίων, έγινε τελικά δεκτή και εντάχθηκε στο κείμενο του υπό ψήφιση νομοθετήματος.

«Ήρθε η ώρα, της αποκατάστασης, μιας παράλογης ανισότητας, εις βάρος των Δωδεκανησίων, σε σχέση με το καθεστώς που ισχύει για τον αιγιαλό στην υπόλοιπη Ελλαδα» δήλωσε ο Υφυπουργός Ναυτιλίας, Βουλευτής Δωδεκανήσου Γιάννης Παππάς, ο οποίος, ευχαρίστησε τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας κ. Χατζηδάκη, για την κατανόηση του λογικού, τους συνεργάτες του για την επιμονή και την άψογη συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπ. Οικονομικών, καθώς και τον Περιφερειάρχη Ν.Α Γιωργο Χατζημαρκο για την συνεργασία, που είχαν ως αποτέλεσμα, το λογικό για τους Δωδεκανήσιους αποτέλεσμα.

Η νομοθετική ρύθμιση ακολουθεί αυτούσια όπως περιέχεται στο νομοσχέδιο Παράγραφος 9 του άρθρου 23, του νομοσχεδίου του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών με τίτλο «Όροι αξιοποίησης της δημόσιας περιουσίας στις παραθαλάσσιες περιοχές και άλλες διατάξεις»

9. Ο παρών και οι διατάξεις του ν. 2971/2001 (Α’ 285) που παραμένουν σε ισχύ εφαρμόζονται και στις Περιφερειακές Ενότητες Ρόδου, Κω, Καρπάθου και Καλύμνου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

Οι αιγιαλοί, οι παραλίες και οι παλαιοί αιγιαλοί στις Περιφερειακές Ενότητες Ρόδου, Κω, Καρπάθου και Καλύμνου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου οριοθετούνται σύμφωνα με το άρθρο 5. Εκτάσεις που ανήκαν στη δημόσια κτήση του Δημοσίου, σύμφωνα με την περ. α) του άρθρου 3 του Κτηματολογικού Κανονισμού Δωδεκανήσου (Κυβερνητικό Διάταγμα 132/1929 που διατηρήθηκε σε ισχύ σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 8 του ν. 510/1947, Α΄ 298), ανήκουν από την έναρξη ισχύος του παρόντος στην ιδιωτική του περιουσία.

Άρθρο 24 παρ. 1

1. Από την έναρξη ισχύος του νόμου καταργούνται τα άρθρα 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7Α, 9, 10, 13, οι παρ. 6, 7, 8, 10 και 11 του άρθρου 15 και τα άρθρα 16Α, 26, 27 και 29 του ν. 2971/2001 (Α΄ 285), περί αιγιαλών και παραλιών, υπό την επιφύλαξη της παρ. 2 του παρόντος και της παρ. 8 του άρθρου 23

Pin It on Pinterest