ΓΕΛ Σορωνής : Παράδοση και παραλαβή απαραίτητου εξοπλισμού σε μαθητή με αισθητηριακή αναπηρία όρασης

Παράδοση και Παραλαβή απαραίτητου εξοπλισμού , στα πλαίσια του
εκσυγχρονισμού και βελτίωσης εκπαιδευτικής απόδοσης μαθητών με
αισθητηριακή αναπηρία όρασης .

Πραγματοποιήθηκε στις 4.12.2015 ήμερα Παρασκευή και ώρα 12:00 στο γραφείο Διευθυντού
του ΓΕΛ Σορωνής Ρόδου και μέσα σε κλίμα έντονης συγκινησιακής φόρτισης , η παράδοση και παραλαβή απαραίτητου εξοπλισμού σε μαθητή με αισθητηριακή αναπηρία όρασης ,στα πλαίσια εκσυγχρονισμού και βελτίωσης της εκπαιδευτικής του απόδοσης , υλοποιώντας έτσι σχετική
Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ.
Παρόντες στην παράδοση του ανωτέρω εξοπλισμού, η δαπάνη του οποίου ανήλθε σε 4.318,96 € -καλυπτόμενη από ίδιους πόρους- και αποτελώντας περιουσιακό στοιχείο του ΝΠΔΔ το οποίο και θα επιστραφεί από τον χρήστη – μαθητή μετά το πέρας της φοίτησης του , ήταν ο Πρόεδρος του ΝΠΔΔ κ. Κορωναίος Ιωάννης ,το μέλος του Δ.Σ. κ. Μανωλάκης Αλέξανδρος , ο Διευθυντής του σχολείου κ.Παστάκας Σωτήρης και ένας εκ των γονέων του μαθητή , παρουσία των οποίων υπεγράφη και το σχετικό Πρωτόκολλο .
Με την πράξη αυτή ο Πρόεδρος και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ με την επωνυμία « Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ρόδου » καταδεικνύουν με τον πιο σαφή και κατηγορηματικό τρόπο τον πολιτικό προσανατολισμό με ισχυρό κοινωνικό πρόσημο που εφαρμόζει το ΝΠΔΔ.
ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Pin It on Pinterest

Share This