Γέφυρα 2: Από 600 έως 50.000 ευρώ τα ποσά της επιδότησης δόσεων δανείων – Ποιοι είναι οι δικαιούχοι

Το πρόγραμμα «Γέφυρα 2», προβλέπει την επιδότηση δόσεων δανείων για οκτώ μήνες σε επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες που έχουν πληγεί από την υγειονομική κρίση.

Σύμφωνα με το σχέδιο νόμου, το ύψος της επιδότησης καθορίζεται με βάση το μέγεθος της επιχείρησης και αν τα δάνεια που έχει λάβει είναι σε καθυστέρηση ή όχι. 

Τα ποσά κυμαίνονται από 600 ευρώ έως 50.000 ευρώ, ενώ η επιδότηση θα ξεκινάει από το 90% της δόσης για τις συνεπείς επιχειρήσεις και θα μειώνεται έως και στο 70% κατά τη διάρκεια της οχτάμηνης περιόδου.

Για όσες επιχειρήσεις είχαν δάνεια σε καθυστέρηση, η επιδότηση θα ξεκινάει από το 80% και θα υποχωρεί έως το 60%. Βασική προϋπόθεση για την ένταξη των δανείων αυτών στο πρόγραμμα «Γέφυρα 2» είναι οι επιχειρήσεις να προχωρήσουν προηγουμένως στη ρύθμιση των οφειλών τους με τις τράπεζες και να την τηρήσουν όχι μόνο κατά τη διάρκεια του οχτάμηνου της επιδότησης, αλλά και για 18 συνεχείς μήνες. Για τις επιχειρήσεις που είχαν δάνεια σε καθυστέρηση έως 3 μήνες, η παρακολούθηση θα ισχύσει για 12 μήνες. 

Σημειώνεται ότι τα κριτήρια ένταξης αποτελούν αντικείμενο εντατικών διαπραγματεύσεων με τους θεσμούς και θα οριστικοποιηθούν εντός του Μαρτίου, προκειμένου το πρόγραμμα να ξεκινήσει τον Μάιο και να «τρέξει» μέχρι τέλος του έτους. 

Η κρατική επιδότηση θα καλύψει ελεύθερους επαγγελματίες κι επιχειρήσεις με τζίρο έως 50 εκατ. ευρώ, δηλαδή μικρομεσαίες με βάση τον κοινοτικό ορισμό. 

Όπως αναφέρει η Καθημερινή, στο πρόγραμμα θα ενταχθούν:

α) Ενεργά νομικά πρόσωπα που συνιστούν μικρή, πολύ μικρή ή μεσαία επιχείρηση δηλαδή απασχολούν μέχρι 250 εργαζομένους σε ετήσια βάση και έχουν κύκλο εργασιών έως 50 εκατ. ευρώ.

β) Φυσικά πρόσωπα που είναι ελεύθεροι επαγγελματίες ή επιτηδευματίες. 

Προϋπόθεση είναι να έχουν αποδεδειγμένα παρουσιάσει μείωση τζίρου ίση ή μεγαλύτερη του 20% και να έχουν ενταχθεί σε κάποια από τα μέτρα που έχουν ληφθεί για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της Covid-19.  

Διαβάστε περισσότερα νέα εδώ