Εντυπωσιακή η παρουσία και ομιλία του Χρήστου Γαμβρούδη στο Πανελλήνιο συνέδριο στη Ρόδο

Έληξαν με επιτυχία οι εργασίας του Πανελλήνιου συνεδρίου που πραγματοποιήθηκε στη Ρόδο στις 24-26 Οκτωβρίου 2014, με θέμα :
«Η χρήση των νέων τεχνολογιών στην πρόληψη και τη διαχείριση φυσικών καταστροφών – Ο ρόλος της Πολιτικής Προστασίας»
Εντυπωσίασε τους ακροατές. η ομιλία του Χρήστου Γαμβρούδη,
με θέμα : ”ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΥΔΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΙΖΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΛΕΚΑΝΕΣ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΠΟΤΑΜΩΝ-ΧΕΙΜΑΡΡΩΝ ΔΙΑΛΕΙΠΟΥΣΑΣ ΡΟΗΣ ΣΤΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟ”, …

….
Από την παρουσίαση μέρους της ερευνητικής μελέτης  :
…..Η αποτελεσματική γνώση και διαχείριση των υδατικών πόρων καθώς και της διάβρωσης, αποτέλεσμα των πλημμυρικών φαινομένων απαιτεί την χρησιμοποίηση προηγμένων και κατάλληλων συστημάτων διαχείρισης και εργαλείων μοντελοποίησης.
Ο στόχος της μελέτης αυτής είναι η προσομοίωση της χωρικής και χρονικής κατανομής της απορροής και της μεταφοράς
ιζημάτων από πλημμυρικά φαινόμενα σε  λεκάνες απορροής  χειμάρρων-ποταμών στη Μεσόγειο….
Η προσέγγιση της διαχείρισης των υδατικών πόρων και η ανάπτυξη εργαλείων για την παραγωγή των αντίστοιχων πολιτικών οφείλει να γίνει λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες της περιοχής μελέτης.
Η κατανόηση και εκτίμηση των φυσικών και τεχνητών διεργασιών που λαμβάνουν χώρα σε μια λεκάνη απορροής ποταμού αποτελεί πρόβλημα και πρόκληση για τους ερευνητές. Η ραγδαία ανάπτυξη των υπολογιστικών συστημάτων τα τελευταία χρόνια κατέστησε δυνατή τη σχεδίαση και δημιουργία δεκάδων μοντέλων τα οποία παρέχουν τη δυνατότητα γρήγορης, ακριβούς και ευέλικτης αναπαράστασης και μελέτης ενός συστήματος.  Τα μοντέλα αποτελούν  σήμερα ένα εργαλείο διαχείρισης φυσικών και τεχνητών συστημάτων, πρόγνωσης της συμπεριφοράς τους και πρόληψης τυχόν επικίνδυνων καταστάσεων.
Ένα από τα προβλήματα των επιστημόνων και ερευνητών είναι η έλλειψη επαρκών και ποιοτικών πραγματικών δεδομένων. Το πρόβλημα αυτό λύνεται με την σύνθεση δεδομένων μέσω προσομοίωσης δηλαδή την παραγωγή τεχνητών δεδομένων ίδιων χαρακτηριστικών με τα πραγματικά που χρησιμοποιήθηκαν σαν αφετηρία…
Ο σχεδιασμός της δειγματοληψίας της υδρολογίας και της μεταφοράς ιζημάτων πρέπει να επικεντρώνεται στην δημιουργία ενός εκτεταμένου συστήματος θέσεων παρατήρησης και συλλογής δεδομένων σε διάφορες κλίμακες για την ελαχιστοποίηση της αβεβαιότητας που προκύπτει από υφιστάμενους περιορισμούς και την μεγάλη έκταση της λεκάνης απορροής.
Όπως συμβαίνει με το σύνολο των εκτιμήσεων του μοντέλου, μπορούμε να απεικονίσουμε την χωρική και χρονική δυναμική του νερού και της στερεοπαροχής-μεταφοράς ιζημάτων στις διάφορες περιοχές βοηθώντας στον εντοπισμό των ευαίσθητων περιοχών όπου η λήψη και εφαρμογή διαχειριστικών μέτρων ενδείκνυται περισσότερο.
Ο Χρήστος Γαμβρούδης του Χρήστου προσελήφθη, ως Ειδικός Επιστημονικός Σύμβουλος του Δημάρχου Ρόδου, Φώτη Χατζηδιάκου.
Υπόκειται στην ιεραρχική εξάρτηση του Δημάρχου και θα ασκεί καθήκοντα επιτελικά.
Θα παρέχει συμβουλές, προτάσεις, εισηγήσεις  και θα διατυπώνει
εξειδικευμένες γνώσεις γραπτά ή προφορικά  προς τον Δήμαρχο σε θέματα: 
 1.  Ορθολογικής αξιοποίηση και διαχείριση των υδάτινων πόρων της Νήσου Ρόδου.
 2.  Διαχείρισης  Περιβάλλοντος και Περιβαλλοντικής – Υγεονομικής Μηχανικής

Pin It on Pinterest