Τροπολογία Γάκη για την εκλογή συμβούλων στις δημοτικές και τοπικές κοινότητες

Πραγματική Δημοκρατία, ουσιαστική αυτοδοίκηση, αναβάθμιση του ρόλου των δημοτικών και τοπικών κοινοτήτων, προτείνε με την τροπολογία που κατέθεσε σε νομοσχέδιο του υπουργείο Εσωτερικών, ο Δημήτρης Γάκης.

Με πρωτοβουλία του βουλευτή Δωδεκανήσου Δημήτρη Γάκη, κατατέθηκε σήμερα, εμπρόθεσμα, σε σχέδιο νόμου του υπουργείου Εσωτερικών, τροπολογία βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ για τον αναλογικό τρόπο εκλογής των Συμβουλίων των δημοτικών και τοπικών κοινοτήτων  με χαρακτηριστικό παράδειγμα τις μικρές κοινότητες στο νησί της Ρόδου. Με την προτεινόμενη ρύθμιση, διορθώνονται «στρεβλώσεις» που δημιουργήθηκαν και αποκαθίσταται η αληθινή βούληση του νομοθέτη για ισονομία και ισότιμη μεταχείριση όλων των κατοίκων, είτε κατοικούν σε μικρό, είτε σε μεγαλύτερο πληθυσμιακά οικισμό στις σχετικές πρόνοιες του νόμου. Η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ αφορά στη θεσμική στήριξη της ουσιαστικής τοπικής αυτοδιοίκησης, με σεβασμό στη δημοκρατία, με την εκλογή των συμβουλίων των δημοτικών κοινοτήτων στη βάση της πραγματικής λαϊκής έκφρασης.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της τροπολογίας-προσθήκης:

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ – ΠΡΟΣΘΗΚΗ

Στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου  Εσωτερικών: «Εκλογή των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και άλλες διατάξεις»

Θέμα: «Εκλογή συμβούλων δημοτικών και τοπικών κοινοτήτων»

Α. Αιτιολογική Έκθεση

Η τοπική αυτοδιοίκηση, θα πρέπει να βασίζεται στη διευκόλυνση της ουσιαστικής συμμετοχής των πολιτών και στο σεβασμό σε πολιτιστικές/ιστορικές ιδιαιτερότητες και στις γεωμορφολογικές συνθήκες κάθε περιοχής. Οι δημοτικές και τοπικές κοινότητες θα πρέπει να έχουν υψηλό βαθμό εσωτερικής χωρικής συνοχής για να μπορούν να παρεμβαίνουν αποτελεσματικά στα προβλήματα καθημερινότητας του πολίτη. Απαιτείται δηλαδή η κατοχύρωση της ιδιαίτερης φυσιογνωμίας των τοπικών Συμβουλίων που να λαμβάνει ειδικές μέριμνες για την εκλογή και τη λειτουργία τους. Μια πολιτική που να σέβεται τα ιδιαίτερα τοπικά δεδομένα, την ευρωπαϊκή και εθνική συνταγματική επιταγή της «νησιωτικότητας». Ένα μοντέλο αυτοδιοίκησης, που θα στηρίζεται στη συμμετοχή των πολιτών στις μικρές τοπικές κοινότητες, στα χωριά και τους οικισμούς των δήμων.

Σήμερα, στο πλαίσιο λειτουργίας του προγράμματος «Καλλικράτης» (ν.3852/2010), ιδιαίτερα στα νησιά που αποτελούν ενιαίο δήμο που καλύπτει το σύνολο της νήσου, εμφανίζονται προβλήματα στην αυτοδιοικητική «συμπεριφορά» – ταυτότητα και δράση, με υποβάθμιση του ρόλου των συμβουλίων στις δημοτικές τοπικές κοινότητες που αποτελούσαν τους προηγούμενους – καποδιστριακούς – δήμους. Χαρακτηριστικό παράδειγμα, ο δήμος της Ρόδου που προήλθε από συνένωση δέκα καποδιστριακών δήμων. Αυτοί οι πρώην  δήμοι σήμερα χαρακτηρίζονται ως Δημοτικές Ενότητες, από τις οποίες, ανάλογα με τον πληθυσμό τους, εκλέγονται τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου σύμφωνα με το υπάρχον ενισχυμένο εκλογικό σύστημα, βάσει του οποίου τα 3/5 των συμβούλων εκλέγονται  από την πλειοψηφούσα παράταξη.

Όμως, από εκεί και κάτω, υπάρχουν άλλες δύο δομές:

Οι Δημοτικές Κοινότητες – χωριά και πόλεις πάνω από 1.000 κατοίκους και οι Τοπικές Κοινότητες – χωριά και πόλεις κάτω από 1.000 κατοίκους. Τα συμβούλια των Δημοτικών Κοινοτήτων εκλέγονται από την πλειοψηφούσα σε όλο το Δήμο δημοτική παράταξη και σε ποσοστό 3/5 του συνόλου των μελών του συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας, ενώ τα συμβούλια των Τοπικών Κοινοτήτων εκλέγονται με βάση των αριθμό των προτιμήσεων των πολιτών της Τοπικής Κοινότητας  με το σύστημα της απλής αναλογικής.

Με την υιοθέτηση της προτεινόμενης διάταξης, διορθώνονται «στρεβλώσεις» που δημιουργήθηκαν και αποκαθίσταται η αληθινή βούληση του νομοθέτη για ισονομία και ισότιμη μεταχείριση όλων των κατοίκων, είτε κατοικούν σε μικρό, είτε σε μεγαλύτερο πληθυσμιακά οικισμό/κοινότητα/χωριό, στις σχετικές πρόνοιες του νόμου. Αποκλείεται έτσι το πιθανό ενδεχόμενο, συνδυασμός που νίκησε στις επαναληπτικές εκλογές της δεύτερης Κυριακής, ενώ την πρώτη Κυριακή έλαβε πολύ μικρότερο ποσοστό από τον πρώτο (συνδυασμό) της πρώτης Κυριακής, να εκλέγει όλα τα συμβούλια  των Δημοτικών Κοινοτήτων παρά την αντίθετη έκφραση των πολιτών τους, αναιρώντας με αυτό τον τρόπο την λαϊκή βούληση. Το ποσοστό στο οποίο ο εκλογικός νόμος επιβάλει διαφορετική βούληση από την επιθυμία των πολιτών, ανέρχεται σε 96% επί του συνόλου των πολιτών!!!

Τέλος, με την προτεινόμενη ρύθμιση, δεν επηρεάζεται η εκλογή του Δημοτικού Συμβουλίου σε επίπεδο Δημοτικών Ενοτήτων.

***

Β. Τροπολογία – Προσθήκη

Να προστεθεί στο σχέδιο νόμου άρθρο …  με τίτλο «ειδικές διατάξεις», ως ακολούθως:

«1. Οι διατάξεις του άρθρου 36 του ν.3852/2010 (ΦΕΚ A’ 87/07-06-2010), παύουν να ισχύουν με την ψήφιση του παρόντος νόμου.

2. Το Άρθρο 37 του ν.3852/2010 (ΦΕΚ A’ 87/07-06-2010), αντικαθίσταται με το εξής:

Άρθρο 37.  Εκλογή συμβούλων δημοτικών και τοπικών κοινοτήτων και εκπροσώπου τοπικής κοινότητας.

1. Στις εκλογές των συμβουλίων δημοτικής ή τοπικής κοινότητας η κατανομή των εδρών γίνεται αναλογικά, μεταξύ όλων των συνδυασμών που συμμετέχουν στις εκλογές και έχουν υποψηφίους για το συμβούλιο της δημοτικής ή της τοπικής κοινότητας, με τον ακόλουθο τρόπο:

Το σύνολο των έγκυρων ψηφοδελτίων που έλαβαν στη δημοτική ή στην τοπική κοινότητα όλοι μαζί οι συνδυασμοί που συμμετείχαν στις εκλογές και είχαν υποψηφίους για το συμβούλιο της δημοτικής ή της τοπικής κοινότητας διαιρείται με τον αριθμό των εδρών του συμβουλίου δημοτικής ή τοπικής κοινότητας, αυξημένο κατά μία μονάδα. Το πηλίκο που προκύπτει, παραλειπομένου του κλάσματος, αποτελεί το εκλογικό μέτρο.

Ο αριθμός των έγκυρων ψηφοδελτίων κάθε συνδυασμού διαιρείται στη συνέχεια με το εκλογικό μέτρο και κάθε συνδυασμός καταλαμβάνει τόσες έδρες, όσο και το ακέραιο πηλίκο αυτής της διαίρεσης. Εάν οι έδρες που καταλαμβάνουν οι συνδυασμοί που συμμετέχουν στην κατανομή με την προηγούμενη διαδικασία είναι λιγότερες από τις προς διάθεση έδρες, οι έδρες που απομένουν διανέμονται ανά μία μεταξύ όλων αυτών των συνδυασμών, ανάλογα με τα αχρησιμοποίητα υπόλοιπα που έχουν. Αν οι συνδυασμοί αυτοί ή μερικοί από αυτούς έχουν ίσο αριθμό αχρησιμοποίητων υπολοίπων, γίνεται κλήρωση. Αν και μετά τη διανομή των εδρών με βάση τα αχρησιμοποίητα υπόλοιπα παραμένουν αδιάθετες έδρες, αυτές κατανέμονται ανά μία, ανάλογα με το συνολικό αριθμό των έγκυρων ψηφοδελτίων που έλαβε κάθε συνδυασμός.

Αν οι έδρες που καταλαμβάνουν οι συνδυασμοί με το εκλογικό μέτρο είναι περισσότερες από τις προς διάθεση έδρες, η πλεονάζουσα έδρα αφαιρείται από το συνδυασμό που έχει το μικρότερο σχετικώς υπόλοιπο έγκυρων ψηφοδελτίων. Σε περίπτωση ίσου αριθμού έγκυρων

ψηφοδελτίων δύο ή και περισσότερων συνδυασμών, ενεργείται μεταξύ αυτών κλήρωση από το αρμόδιο πρωτοδικείο.

2. Αν έχει ανακηρυχθεί ένας μόνο συνδυασμός για το συμβούλιο της δημοτικής ή της τοπικής κοινότητας, ο πρόεδρος του συμβουλίου δημοτικής ή τοπικής κοινότητας και οι σύμβουλοι της δημοτικής ή της τοπικής κοινότητας εκλέγονται από το μοναδικό αυτό συνδυασμό. Οι πρώτοι κατά σειρά σε σταυρούς προτίμησης, μέχρι να συμπληρωθεί ο αριθμός των εδρών του συμβουλίου της δημοτικής ή της τοπικής κοινότητας εκλέγονται τακτικοί σύμβουλοι και οι υπόλοιποι αναπληρωματικοί.

3. Αν έχουν ανακηρυχθεί δύο μόνο συνδυασμοί για το συμβούλιο δημοτικής ή τοπικής κοινότητας ή για τον εκπρόσωπο δημοτικής ή τοπικής κοινότητας και ισοψηφίσουν, το πρωτοδικείο ενεργεί κλήρωση για ανάδειξη του πλειοψηφούντος συνδυασμού. Στην περίπτωση αυτή στα τριμελή συμβούλια τοπικής κοινότητας κατανέμονται στον πλειοψηφούντα συνδυασμό δύο (2) έδρες και στον επιλαχόντα συνδυασμό μία (1) έδρα.

Την έδρα εκπροσώπου τοπικής κοινότητας λαμβάνει ο συνδυασμός που πλειοψήφησε.

4. Αν ισοψηφήσουν περισσότεροι από δύο συνδυασμοί, το πρωτοδικείο ενεργεί κλήρωση. Στα τριμελή συμβούλια τοπικής κοινότητας ο πρώτος συνδυασμός εκλέγει τον πρόεδρο και οι άλλοι δύο συνδυασμοί από έναν σύμβολο τοπικής κοινότητας. Αν ισοψηφήσουν περισσότεροι από δύο συνδυασμοί για τον εκπρόσωπο της τοπικής κοινότητας το πρωτοδικείο ενεργεί κλήρωση για ανάδειξη του πλειοψηφούντος συνδυασμού, ο οποίος και λαμβάνει την έδρα του εκπροσώπου της τοπικής κοινότητας. Αν υποψήφιοι του ίδιου συνδυασμού ισοψηφήσουν, το πρωτοδικείο ενεργεί κλήρωση.

5. Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη ψήφιση του παρόντος νόμου.»

Αθήνα, 03 Απριλίου 2014

Oι προτείνοντες βουλευτές:

Δημήτριος Γάκης, Νίκος Βούτσης, Στάθης Παναγούλης, Σοφία Σακοράφα

 

Pin It on Pinterest