Ομιλία του Δημήτρη Γάκη στη Βουλή για την φορολογική και αναπτυξιακή πολιτική στη νησιωτική χώρα

Την ανάγκη για ουσιαστική εφαρμογή της «νησιωτικότητας», υπογράμμισε στην ομιλία του στην υποεπιτροπή νησιωτικών και ορεινών περιοχών της Βουλής, ο Δημήτρης Γάκης: «Φορολογικό, χωρίς κράτος στα νησιά, χωρίς αναπτυξιακό νόμο, χωρίς στρατηγικό σχέδιο για το Αιγαίο, με υποβάθμιση της ακτοπλοΐας, απαξίωση των εργασιακών δικαιωμάτων, χωρίς άσκηση νησιωτικής πολιτικής με ουσία και μακροχρόνιο σχεδιασμό, δεν γίνεται. Η έξοδος από την κρίση για τη νησιωτική χώρα, χρειάζεται ολοκληρωμένο αναπτυξιακό σχέδιο που να λαμβάνει υπ’ όψιν τα συγκριτικά πλεονεκτήματα των νησιών, σταθερή φορολογική πολιτική, κίνητρα που θα ενθαρρύνουν τη δημογραφική ανάπτυξη και την ανανέωση του νησιωτικού πληθυσμού».

Ο βουλευτής Δ/νήσου στην ομιλία του, τόνισε τον «χαοτικό» και αντι-αναπτυξιακό τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζει η μνημονιακή κυβέρνηση τη νησιωτική χώρα χωρίς στρατηγικό σχέδιο για το Αιγαίο, με συρρίκνωση των κρατικών δομών και υποβάθμιση της ακτοπλοΐας, απαξίωση των εργασιακών δικαιωμάτων, χωρίς άσκηση νησιωτικής πολιτικής με ουσία και μακροχρόνιο σχεδιασμό. «Ο κρίσιμος μοχλός εξόδου από την κρίση αφορά σε ένα αναπτυξιακό σχέδιο με έμφαση στις τουριστικές υποδομές (μαρίνες), το πολιτισμό και τις μεταφορές (λιμάνια, δίκτυα) με συνέργεια με την τοπική κοινωνία και σεβασμό στην γεωγραφική και πολιτισμική ιδιαιτερότητα της κάθε νήσου», είπε ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ.

Ακολουθούν τα κύρια σημεία της τοποθέτησης του Δημήτρη Γάκη στη συνεδρίαση της Επιτροπής νησιωτικών και ορεινών περιοχών της Βουλής, με θέμα συζήτησης τα προβλήματα που δημιουργεί το υπάρχον φορολογικό και εργατικό καθεστώς στις μικρές επιχειρήσεις των νησιωτικών περιοχών.

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΑΚΗΣ

Για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις: «…. θα πρέπει να δούμε το θέμα των ενοικιαζόμενων, των μικρών ξενοδοχειακών μονάδων, που έχουν λίγα δωμάτια, να δούμε τον αποτελεσματικότερο τρόπο φορολόγησης τους. Όπως και το ασφαλιστικό τους θέμα. Πάνε από τον ΟΑΕΕ στον ΟΓΑ και από τον ΟΓΑ ξανά πίσω. Η κυβερνητική πολιτική έχει διαμορφώσει μια αστάθεια και μια αβεβαιότητα στη λειτουργία αυτών των τουριστικών επαγγελματικών ομάδων και ξέρετε, οι μικρομεσαίοι επαγγελματίες, είναι το 80% της τουριστικής επιχειρηματικής παρουσίας στα μικρά νησιά. Εμείς, με χαρά ανταποκρινόμαστε στο αίτημα των τοπικών οικονομικών αναπτυξιακών φορέων και επιμελητηρίων για τη σημερινή συζήτηση. Θέλω να πιστεύω, ότι με οδηγό παρόμοιες συζητήσεις, μπορούμε να συμβάλουμε και να δουλέψουμε στην επεξεργασία μόνιμων λύσεων, παρά σε μια απλή διατύπωση προτάσεων και συστάσεων στο ευρύτερο ζήτημα, που ονομάζεται ειδικά προβλήματα, που αντιμετωπίζουν τα νησιά του Αιγαίου και οι λιγότερο ευνοημένες περιοχές».

Για τη νησιωτική πολιτική: «Η σημερινή συνεδρίαση της Επιτροπής δεν αφορά μόνο στην παρακολούθηση και συζήτηση πάνω σε φορολογικά και εργατικά θέματα στις μικρές επιχειρήσεις στη νησιωτική χώρα, αφορά στα προβλήματα και στις συνέπειες από την μνημονιακή πολιτική της συγκυβέρνησης, που έχει προκαλέσει φορολογική αστάθεια στις επιχειρήσεις και εργασιακό μεσαίωνα στους εργαζόμενους και στους μικρούς επιχειρηματίες, στα νησιά και στις λιγότερο ευνοημένες περιοχές.

Θέλω, κύριε Υπουργέ, να ακούσετε και να δείτε το μεγάλο πρόβλημα αυτών που βαπτίζονται σπουδαστές – εργαζόμενοι και με τριτοκοσμικές συνθήκες εργασίας απασχολούνται στον τουριστικό τομέα, αφήνοντας στην ανεργία ξενοδοχοϋπαλλήλους, που είναι έμπειροι και προσφέρουν ποιοτικές υπηρεσίες. Θεωρούμε, ότι η κάθε μελέτη για την ευαίσθητη νησιωτική χώρα και τις λιγότερο ευνοημένες περιοχές, θα πρέπει να λάβει υπόψη ευρύτερες οικονομικές, κοινωνικές και αναπτυξιακές διαστάσεις. Το θέμα μας σήμερα αφορά, επί της ουσίας, ένα ευρύτερο πλαίσιο, την εξειδίκευση της πολυσυζητημένης νησιωτικότητας, για ένα αξιόπιστο φορολογικό σύστημα, χωρίς την αβεβαιότητα των συνεχών αλλαγών, τροπολογιών, προσθηκών και μέσα σε αυτό το πλαίσιο, την ίδια την κρατική λειτουργία. Αφορά, κυρίως, στις δυνατότητες πρόσβασης των μικρών νησιών με το κέντρο, με όλους τους τομείς της κοινωνικής και επιχειρηματικής δραστηριότητας, δηλαδή τη συγκοινωνία, την επικοινωνία, τις προσιτές μεταφορές, τις διασυνδέσεις και μετακινήσεις των κατοίκων με άλλες περιοχές, τη διαλειτουργικότητα γενικότερα του κράτους.

Είναι ώρα πια, να μιλήσουμε για ένα ελάχιστο δημόσιο δίκτυο ακτοπλοΐας. Είναι ώρα πια, να απασχοληθεί η πολιτεία με τη διαμόρφωση μιας ελάχιστης δημόσιας παρουσίας στα μικρά νησιά. Αυτή είναι η πραγματική εφαρμογή της νησιωτικότητας.

Τι γίνεται, όμως, σήμερα και πώς αντιμετωπίζει η Κυβέρνηση τη νησιωτική χώρα; Φορολογικό, χωρίς κράτος στα νησιά, χωρίς αναπτυξιακό νόμο, χωρίς στρατηγικό σχέδιο για το Αιγαίο, με υποβάθμιση της ακτοπλοΐας, απαξίωση των εργασιακών δικαιωμάτων, χωρίς άσκηση νησιωτικής πολιτικής με ουσία και μακροχρόνιο σχεδιασμό, δεν γίνεται.

Ταυτόχρονα τίθεται ένα ερώτημα, τι πρέπει να γίνει; Εμείς τί προτείνουμε;

Δεν αρκούν κατά την άποψή μας μόνο οι μειωμένοι συντελεστές Φ.Π.Α, όσο ακόμα βέβαια υπάρχουν και αυτοί. Εμείς τι προτείνουμε; Εμείς προτείνουμε η δημοσιονομική προσαρμογή να είναι εργαλείο και ένα είναι ένας μηχανισμός που να υλοποιεί την ευελιξία, την κατανόηση, ευφυείς προσαρμογές ιδίως όταν πρόκειται για όρους επιβίωσης του αρχιπελάγους συμβολικού πολιτισμικού κέντρου του μεσογειακού κόσμου, απαιτείται ειδική φορολογική πολιτική στη νησιωτική χώρα.

Για την εφαρμογή της νησιωτικότητας χρειάζονται υποδομές με βάση τις προτάσεις της τοπικής κοινωνίας, με έμφαση στις τουριστικές υποδομές, τον πολιτισμό και τις μεταφορές. Με ένα ολοκληρωμένο επιχειρησιακό σχέδιο ανάπτυξης της νησιωτικής χώρας προτείνουμε με σωστή εφαρμογή πολιτική, με άξονα τα συγκριτικά πλεονεκτήματα των νησιών. Με διαλειτουργικότητα και συντονισμό των αρμόδιων φορέων με κεντρικό και τοπικό επίπεδο το σχέδιο αυτό μπορεί να αποτελέσει για όσους βλέπουν μακριά ένα κρίσιμο μοχλό εξόδου από την κρίση της χώρας και αυτή την αναπτυξιακή προοπτική με συνοχή, κοινωνική, εργατική συνοχή και οικονομική συνοχή. Νησιά με επικοινωνία και δικτύωση, αυτή είναι η πραγματική εδαφική συνέχεια, αυτή είναι και δική μας πρόταση που δίνει αναπτυξιακή προοπτική».

Pin It on Pinterest