Παρέμβαση του Δημήτρη Γάκη για τα προβλήματα στελέχωσης και λειτουργίας των ΚΥ Καρπάθου, ΚΥ Πάτμου και ΠΠΙ Λειψών

Ο βουλευτής Δωδεκανήσου του ΣΥΡΙΖΑ Δημήτρης Γάκης, κατάθεσε στο πλαίσιο του κοινοβουλευτικού ελέγχου δύο Αναφορές προς τον αρμόδιο υπουργό Υγείας, που αφορούν στα προβλήματα στις εφημερίες και στις κανονικές άδειες του ιατρικού προσωπικού στα ΚΥ Καρπάθου, ΚΥ Πάτμου και ΠΠΙ Λειψών.

Υπενθυμίζεται, ότι για τα οξυμένα προβλήματα των εφημεριών, ο ΣΥΡΙΖΑ κατέθεσε σχετικές τροπολογίες στο υπό συζήτηση στη Ολομέλεια της Βουλής σχέδιο νόμου του Υπουργείου Υγείας με θέμα την «Προσαρμογή στο εθνικό δίκαιο της Εκτελεστικής Οδηγίας 2012/25/ΕΕ της Επιτροπής της 9ης Οκτωβρίου 2012 για τη θέσπιση διαδικασιών ενημέρωσης σχετικά με την ανταλλαγή, μεταξύ των κρατών μελών, ανθρώπινων οργάνων που προορίζονται για μεταμόσχευση – Ρυθμίσεις για την Ψυχική Υγεία και την Ιατρικώς Υποβοηθούμενη Αναπαραγωγή και λοιπές διατάξεις».

Είναι υποχρέωση της Πολιτείας ο σεβασμός της νησιωτικότητας σε όλα τα επίπεδα, ιδιαίτερα στην παροχή ποιοτικών υπηρεσιών υγείας των κατοίκων των ακριτικών νησιών σε όλη τη διάρκεια του χρόνου.

Το ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

-.-

<Ακολουθούν τα πλήρη κείμενα των κατατεθεισών αναφορών>

<Συνημμένα οι τροπολογίες του ΣΥΡΙΖΑ για τις εφημερίες>

Προς το Προεδρείο της Βουλής των Ελλήνων

ΑΝΑΦΟΡΑ

Για τους κ.κ. Υπουργούς

  • Υγείας
  • Οικονομικών

Θέμα: «Προβλήματα για την εκτέλεση του μηνιαίου προγράμματος εφημεριών του ΚΥ Καρπάθου»

Ο Βουλευτής Δωδεκανήσου Δημήτριος Γάκης, καταθέτει ως αναφορά την με υπ’ αριθμ. πρωτ. 668 και με ημερομηνία 12-06-2014 επιστολή των ιατρών του ΚΥ Καρπάθου σχετικά με την άμεση τοποθέτηση ενός Αγροτικού ή Γενικού  Ιατρού, για την κάλυψη του προγράμματος εφημεριών κατά τη διάρκεια της θερινής τουριστικής περιόδου, στο ΚΥ Καρπάθου.

Συνημμένα σας υποβάλουμε το σχετικό έγγραφο.

Παρακαλούμε για την απάντηση και τις ενέργειες σας.

Αθήνα, 25.06.2014

Ο καταθέτων Βουλευτής

Δημήτριος Γάκης

Προς το Προεδρείο της Βουλής των Ελλήνων

ΑΝΑΦΟΡΑ

Για τον κ. Υπουργό

  • Υγείας

Θέμα: «Προγραμματισμός αδειών στα Κ.Υ Πάτμου και Π.Π.Ι Λειψών »

Ο Βουλευτής Δωδεκανήσου Δημήτριος Γάκης, καταθέτει ως αναφορά την με υπ’ αριθμ. πρωτ. 75/2014 και με ημερομηνία 23-06-2014 επιστολή του Ιατρικού Συλλόγου Επαρχίας Καλύμνου σχετικά με την επανεξέταση της απόφασης του Διοικητή του ΚΘ-ΓΝ-ΚΥ Λέρου περί διακοπήςτης χορήγησης κάθε κανονικής άδειας απουσίας ή ρεπό, από 23/06/14 μέχρι και 30/09/14, σε όλο το προσωπικό που εργάζεται στο Κ.Υ Πάτμου και στο Π.Π.Ι Λειψών λόγω της αυξημένης τουριστικής κίνησης στα δύο νησιά.

Συνημμένα σας υποβάλουμε το σχετικό έγγραφο.

Παρακαλούμε για την απάντηση και τις ενέργειες σας.

Αθήνα, 25.06.2014

Ο καταθέτων Βουλευτής

Δημήτριος Γάκης

-.-

 

Pin It on Pinterest