Κοινοβουλευτική Παρέμβαση του Δημήτρη Γάκη για την ενίσχυση του Πυροσβεστικού Σώματος στη Δωδεκάνησο με προσωπικό

Ο βουλευτής Δωδεκανήσου του ΣΥΡΙΖΑ Δημήτρης Γάκης, κατάθεσε στο πλαίσιο του κοινοβουλευτικού ελέγχου, ως Αναφορά προς τους αρμόδιους υπουργούς Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Δημόσιας Τάξης & Προστασίας του Πολίτη, την επιστολή της Ένωσης Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος Νήσου Ρόδου και Δωδεκανήσου, αναφορικά με την ενίσχυση προσωπικού του Πυροσβεστικού Σώματος στη Δωδεκάνησο.

Οι υπάλληλοι του Πυροσβεστικού Σώματος νήσου Ρόδου και Δωδεκανήσου, με την ως άνω επιστολή, επισημαίνουν τις σοβαρές ελλείψεις προσωπικού, κυρίως οδηγών, στις υπηρεσίες (Π.Υ Κω και Π.Υ Κ/Α Κω) της Κω και το κλιμάκιο της Καρπάθου και ζητούν την άμεση στελέχωση τους.

Είναι υποχρέωση της Πολιτείας η ασφάλεια και προστασία, τόσο της ζωής των  πολιτών όσο και του δασικού πλούτου και του ιδιαίτερου φυσικού περιβάλλοντος της Δωδεκανήσου, από πυρκαγιές, θεομηνίες και άλλες καταστροφές.

Στηρίζουμε τα δίκαια αιτήματα των πυροσβεστών, αναγνωρίζουμε το δύσκολο και «σκληρό» έργο τους και την προσφορά τους προς το κοινωνικό σύνολο. Μόνο μια άρτια εξοπλισμένη πυροσβεστική υπηρεσία, στελεχωμένη με το απαραίτητο (σε ειδικότητες και αριθμό) προσωπικό θα πετύχει τη βέλτιστη πυροπροστασία σε όλο το χώρο ευθύνης της Δωδεκανήσου και θα είναι έτοιμη, ανά πάσα στιγμή, για οποιαδήποτε αποτελεσματική επέμβαση και περιορισμό των συνεπειών οποιασδήποτε φυσικής ή μη καταστροφής.

Pin It on Pinterest

Share This