Φράγμα Κρητηνίας ακούμε και φράγμα δεν βλέπουμε – Ερώτηση λογοδοσίας απο την Λαϊκή Συσπείρωση

Σε λίγες μέρες (30/06/2024) λήγει η προθεσμία της 4ης συνολικά παράτασης του έργου «Κατασκευή υπολειπόμενων εργασιών Φράγματος Κρητηνίας νήσου Ρόδου», χωρίς ωστόσο να υπάρχει σαφής εικόνα εάν έχουν ολοκληρωθεί οι προβλεπόμενες εργασίες για την λειτουργικότητά του και τη χρήση του από τους αγρότες της περιοχής στο αμέσως επόμενο διάστημα.

Έχουν συμπληρωθεί πάνω από τρεις δεκαετίες που περιμένουν οι αγρότες της Κρητηνίας και των γύρω περιοχών την ολοκλήρωση του έργου του φράγματος.

Μια αναδρομή στις διαδικασίες που ακολουθήθηκαν για την εκτέλεση του έργου, αποδεικνύει ότι οι ανάγκες στην αγροτική παραγωγή του νησιού παραγκωνίστηκαν, απαξιώθηκαν με αποτέλεσμα να εξαναγκαστούν οι αγρότες σε εγκατάλειψη πολλών καλλιεργειών, αφού οι τεράστιες δυσκολίες για τις ανάγκες άρδευσης δεν αντιμετωπίζονταν με ευθύνη των αρμόδιων φορέων. Κίνδυνος για την άρδευση των γεωργικών καλλιεργειών αρχίζει να εμφανίζεται και στις περιοχές που αρδεύονται από το Φράγμα της Απολακκιάς, εάν δεν υλοποιηθούν τα αναγκαία εγγειοβελτιωτικά έργα για τον εμπλουτισμό του υδάτινου αποθέματος του Φράγματος.

Οι διαδικασίες για την κατασκευή του Φράγματος Κρητηνίας είχαν ξεκινήσει από τη δεκαετία του 1990, περίοδος κατά την οποία οξύνθηκε το πρόβλημα της άρδευσης των καλλιεργειών στην περιοχή, χωρίς τελικά η εργοληπτική εταιρεία να ολοκληρώσει το έργο που της είχε ανατεθεί, με αποτέλεσμα να κατασπαταληθεί δημόσιο χρήμα άδικα και οι αγρότες να ακούνε για πάρα πολλά χρόνια μόνο υποσχέσεις και δικαιολογίες.

Μετά από αυτή την εξέλιξη και κάτω από την πίεση των κατοίκων της περιοχής το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης το 2012 ολοκληρώνει διαγωνισμό για την «Κατασκευή υπολειπόμενων εργασιών Φράγματος Κρητηνίας νήσου Ρόδου», χωρίς όμως να προχωρήσει σε εργολαβική σύμβαση με τον ανάδοχο.

Στη συνέχεια η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου πραγματοποιεί νέα δημοπράτηση του έργου, την οποία ολοκληρώνει τον Ιούνιο του 2014, αλλά και πάλι δεν υπογράφεται εργολαβική σύμβαση.

Πέρασαν πάνω από τρία χρόνια για να υπογραφεί τελικά στις 4/12/2017 η σύμβαση με την περιφέρεια και την εργολήπτρια εταιρεία, η οποία δεσμεύτηκε να παραδώσει το έργο σε 24 μήνες. Έχουν δοθεί τέσσερις παρατάσεις με την τελευταία να λήγει τέλος του μηνός.

Το έργο είναι προϋπολογισμού 12.000.000 ευρώ και προβλέπει τη δημιουργία ταμιευτήρα χωρητικότητας 2.100.000,00m3 νερού περίπου, για τις αρδευτικές ανάγκες 3.000 στρεμμάτων της ευρύτερης περιοχής της Κρητηνίας.

Όσον αφορά τη μελέτη για την κατασκευή του αρδευτικού δικτύου που θα υδροδοτείται από τον ταμιευτήρα του Φράγματος Κρητηνίας , υπογράφηκε στις 24/05/2023 σύμβαση ανάθεσης για «ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΡΗΤΗΝΙΑΣ ΡΟΔΟΥ» με χρονική διάρκεια τεσσάρων μηνών.

Στα πλαίσια της παραπάνω σύμβασης η μελέτη θα αφορά δίκτυο για άρδευση χιλίων διακοσίων (1.200) στρεμμάτων για τις ανάγκες της Τοπικής Κοινότητας Κρητηνίας Δήμου Ρόδου.

Η αναγκαιότητα ολοκλήρωσης της κατασκευής και της λειτουργίας αυτών των έργων είναι καθοριστική για την επιβίωση των αγροτών του νησιού και την παραγωγή αγροτικών προϊόντων για τις διατροφικές ανάγκες όχι μόνο των κατοίκων , αλλά και της αυξημένης ζήτησης στο νησί λόγω της τουριστικής δραστηριότητας.

Ζητάμε από την Περιφερειακή Αρχή να μας απαντηθούν τα ερωτήματα:

  • Πότε θα παραδοθεί λειτουργικό και ολοκληρωμένο το έργο «Κατασκευή υπολειπόμενων εργασιών Φράγματος Κρητηνίας νήσου Ρόδου»;
  • Πότε έχουν παραληφθεί τα παραδοτέα της σύμβασης «ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΡΗΤΗΝΙΑΣ ΡΟΔΟΥ» και σε ποιες ενέργειες έχει προχωρήσει σε συνέχεια αυτών η Περιφερειακή Αρχή για την υλοποίηση του έργου της κατασκευής του αρδευτικού δικτύου.

Η περιφερειακή σύμβουλος με την Λαϊκή Συσπείρωση Νοτίου Αιγαίου

Μαρία Χατζηγιάννη

24/06/2024

Pin It on Pinterest