Κατασκευή φωτοβολταϊκού πάρκου στην Τήλο

Ιδιαίτερα ικανοποιημένη δηλώνει η Δήμαρχος Τήλου κυρία Μαρία Καμμά για την βελτίωση του ενεργειακού μίγματος του νησιού της Τήλου.
Η αδυναμία ένταξης του νησιού της Τήλου στο πρόγραμμα για τα πράσινα νησιά,  που προέβλεπε την ενεργειακή ανεξαρτητοποίηση του νησιού και την βελτίωση των υφιστάμενων κτιρίων σε σχέση με την ενεργειακή του ς κατανάλωση, η δήμαρχος αποφάσισε την επιμέρους διεκδίκηση των έργων αυτών.
Στόχος της Τηλου είναι η μη επιβάρυνση του περιβάλλοντος καθώς οι κάτοικοι του νησιού συνειδητοποίησαν από νωρίς τις αρχές της ευφορίας.  Κατάλαβαν εγκαίρως ότι ο λόγος της παρατεταμένης τουριστικής περιόδου είναι τα προστατευόμενα είδη πουλιών που φιλοξενεί,  τα 574 είδη βοτάνων που όμως συμβιώνουν αρμονικά χωρίς συγκρούσεις με το ανθρωπογενές περιβάλλον.
Στα πλαίσια αυτά,  η Τήλος συγκέντρωσε πολύ καλή βαθμολογία στην πρόταση που υπέβαλε στην Ευρώπη για την κατασκευή ενός μεγάλου φωτοβολταϊκου πάρκου ώστε να καλύπτονται οι ενεργειακές ανάγκες του νησιού.
Παρατηρώντας λοιπόν τις δράσεις που αναπτύσσονται στο νησί συμπεραίνουμε ότι ο σεβασμός προς την ανθρώπινη ζωή και ο σεβασμός στο περιβάλλον είναι άρρηκτα συνδεδεμένοι.  Είναι αξίες που αναπτύσσονται και μεγαλώνουν μαζί.

Pin It on Pinterest