Φλωμπεριανό Αναλόγιο στο Γαλλικό Κατάλυμα


Εισαγωγή: «Βαρκαρόλα» του Κοστ – κιθάρα: Νεκτάριος Αυγενικός

 1. Φλωμπέρ – Παλάτι Μ. Μαγίστρου / Διαβάζει ο Δ. Κόκκινος – κιθάρα: Νεκτάριος Αυγενικός [Ρενέ Ομπρί: «Στη ζωή και στον θάνατο»]

 2. Αυγουστίνος – Παλάτι Μ. Μαγίστρου

 3. Φλωμπέρ – Τριάντα / Διαβάζει ο Δ. Κόκκινος – κιθάρα: Νεκτάριος Αυγενικός [Ρενέ Ομπρί: «Στη ζωή και στον θάνατο»]

 4. Αργύρης – Τριάντα

 5. Φλωμπέρ – Φιλέρημος / Διαβάζει ο Δ. Κόκκινος – κιθάρα: Νεκτάριος Αυγενικός [Ρενέ Ομπρί: «Στη ζωή και στον θάνατο»]

 6. Φλώρα – Φιλέρημος

 7. Φλωμπέρ – Κρεμαστή / Διαβάζει ο Δ. Κόκκινος – κιθάρα: Νεκτάριος Αυγενικός [Κοστ: «Σπουδή»]

 8. Μ. Τυραδέλλη – Κρεμαστή

 9. Φλωμπέρ – Κολοσσί / Διαβάζει ο Δ. Κόκκινος – κιθάρα: Νεκτάριος Αυγενικός [Κοστ: «Σπουδή»]

 10. Χάρης – Κολοσσί

 11. Φλωμπέρ – Φουντουκλί / Διαβάζει ο Δ. Κόκκινος – κιθάρα: Νεκτάριος Αυγενικός [Κοστ: «Σπουδή»]

 12. Ελένη – Φουντουκλί

 13. Φλωμπέρ – Λάερμα / Διαβάζει ο Δ. Κόκκινος – κιθάρα: Νεκτάριος Αυγενικός [Κοστ: «Βαρκαρόλα»]

 14. Πάνος – Λάερμα

 15. Φλωμπέρ – Λίνδος / Διαβάζει ο Δ. Κόκκινος – κιθάρα: Νεκτάριος Αυγενικός [Ρενέ Ομπρί: «Μικρός καταρράκτης»]

 16. Αναστασία – Λίνδος

 17. Φλωμπέρ – Κοσκινού / Διαβάζει ο Δ. Κόκκινος – κιθάρα: Νεκτάριος Αυγενικός [Ρενέ Ομπρί: «Μικρός καταρράκτης»]

 18. Θάλεια – Κοσκινού

 19. Φλωμπέρ – Ζιμπούλι (Ροδίνι) / Διαβάζει ο Δ. Κόκκινος – κιθάρα: Νεκτάριος Αυγενικός [Ρενέ Ομπρί: «Μικρός καταρράκτης»]

 20. Σουζάνα – Ζιμπούλι (Ροδίνι)

Κλείσιμο: «Χορός της Γνώσης» (Ι) του Ερ. Σατί – κιθάρα: Νεκτάριος Αυγενικός

Αφήστε τα σχόλια σας

σχόλια