Παλαιά Φιλανθρωπικά Ιδρύματα στη Ρόδο

    • Βρεφοκομείο “Vitorio Emanuele III” . Τέθηκε σε λειτουργία το 1928 και ήταν άσυλο για ορφανά.
    • Ορφανοτροφείο της Ακαντιάς. Άρχισε η λειτουργία του το 1891 στην περιοχή Κόβα, Ακαντιάς.
    • Γηροκομείο
. Τέθηκε  σε λειτουργία το 1895. Αρχικά λειτουργούσε ως άσυλο για άστεγες γυναίκες και απόρους.
  • Κρατικό Ορφανοτροφείο  Αρρένων “Βασίλισσα Όλγα. Τέθηκε σε λειτουργία τον Ιούνιο του 1947.
  • Κρατικό Ορφανοτροφείο Θηλέων Ρόδου “Βασιλόπαις Μαρία”. Τέθηκε σε λειτουργία τον Ιούνιο του 1947.
  • Πρεβαντόριο Βάρης – ΆγιοςΑνδρέας. Τέθηκε σε λειτουργία τον Ιανουάριο του 1949 για αδενοπαθή και καχεκτικά παιδιά.
  • Οίκος Ευγηρίας Δωδεκανήσου. Τέθηκε σε λειτουργία τον Ιανουάριο του 1948.

Pin It on Pinterest